På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Beskyt personoplysninger – Sæt jer ind i de nye regler nu

DATAHÅNDTERING. I har to år til at få styr på de nye regler om beskyttelse af personoplysninger, som træder i kraft i Danmark 25. maj 2018. Til den tid risikerer I bøder på fire pct. af omsætningen, hvis I ikke overholder reglerne om databeskyttelse.

Persondataforordningen vedtaget

EU har i april vedtaget nye regler for persondatabeskyttelse. Reglerne erstatter de eksisterende regler fra 1995 og træder i kraft i 2018.

De nye regler for personoplysninger har til hensigt at skabe balance mellem hensynet til at styrke individernes ret til databeskyttelse, understøtte det frie flow af data i det digitale indre marked og reducere administrative byrder for virksomheder og myndigheder.

Sæt jer ind i de nye regler

En række principper fra det eksisterende regelsæt føres videre, men der er også flere nyskabelser, som I skal forholde jer til og agere på. De nuværende regler suppleres bl.a. af nye rettigheder for de registrerede og nye pligter til de dataansvarlige virksomheder.

Den nye persondataforordning erstatter den danske persondatalov, og det er Datatilsynet, der skal overvåge og håndhæve, at virksomhederne overholder de nye regler. Bliver reglerne ikke overholdt, kan der gives bøder på op til fire procent af jeres virksomheds globale omsætning.

Læs DI’s nyhed om persondataforordningens konkrete indhold her:

Nye regler for beskyttelse af personoplysninger 

Download DI’s vejledning om forordningen

DI Digital har udgivet en vejledning om forordningen, som guider jer igennem indholdet i forordningen og kommer med anbefalinger til jeres praktiske håndtering. Vejledningen indeholder også en tjekliste over de elementer, I skal være i stand til at forholde jer til og kunne dokumentere. Endelig indeholder vejledningen en oversigt over de krav, som forordningen stiller til virksomhederne, op imod de sikkerhedskontroller, der findes i ISO27002.

Persondataforordningen - implementering i danske virksomheder 

DPO-netværk

DI Digital driver et netværk for databeskyttelsesansvarlige. Netværket bliver orienteret om den nyeste udvikling på området og inviteres desuden engang imellem til møder, hvor der er fokus på persondataforordningen, Privacy Shield, m.v.

I kan gratis tilmelde jer netværket ved at sende en mail til chefkonsulent Henning Mortensen, hemdi.dk.

Yderligere vejledning

Da den konkrete implementering af de nye databeskyttelsesregler i overvejende grad handler om erhvervsjuridiske og IT-tekniske aspekter, yder DI ikke konkret vejledning på jeres specifikke implementering.

DI kan hjælpe jer et stykke af vejen med den omtalte vejledning og informationsmøderne. DI anbefaler derfor, at I kontakter en ekstern rådgiver, hvis I har spørgsmål til f.eks. de nødvendige IT-tekniske justeringer.

I løbet af sommeren og efteråret afholder Justitsministeriet sammen med Datatilsynet en række stormøder, hvor virksomhederne kan deltage og få mere viden om den danske fortolkningspraksis på området. DI informerer yderligere, så snart datoerne er fastlagt.

PUBLICERET: 24-05-2016 OPDATERET: 09-06-2017