På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

70-års-reglen bliver ophævet

ALDER. Folketinget har vedtaget at ophæve den såkaldte 70-års-regel. Reglen har betydet, at det har været muligt for virksomheder at aftale med medarbejdere, at de skulle fratræde, når de fyldte 70 år. Fra den 1. januar 2016 bliver sådanne aftaler ulovlige.

Folketinget ophæver 70-års-reglen

Som et led i bestræbelserne på at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet bliver 70-års-reglen ophævet. Reglen har hidtil betydet, at virksomhederne har kunne aftale med medarbejderne, at de skulle fratræde, når de fyldte 70 år.

Ændringen betyder, at det pr. den 1. januar 2016 bliver ulovligt at indgå aftaler med medarbejderne, hvorefter medarbejderen automatisk skal fratræde ved det fyldte 70. år eller ved højere alder. Sådanne aftaler bliver derfor ugyldige.

Tidligere har Folketinget vedtaget, at der ikke måtte indgås aftale om en automatisk fratrædelsesalder under 70 år.

Ansættelsesbevis skal ændres – tillæg til ansættelsesbeviset

Lovændringen betyder, at medarbejdere, der i dag har et vilkår om en fast fratrædelsesalder på 70 år stående i ansættelsesbeviset, skal have ændret deres ansættelsesbevis.

Virksomheden skal give medarbejderen meddelelse om, at ansættelsesbeviset ændres således, at vilkåret om en fast fratrædelsesalder bortfalder pr. den 1. januar 2016. Meddelelsen gives i form af et tillæg til ansættelsesbeviset. En sådan meddelelse om ændring af ansættelsesbeviset kan gives til medarbejderen i løbet af år 2015.

Fjernelse af et vilkår om fast fratrædelsesalder fra ansættelsesbeviset er ikke en væsentlig stillingsændring. Det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre ændringen med et varsel svarende til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

DI: Afskaf også ordninger om aftalt fratrædelsesalder i overenskomster

For medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Lederaftalen anbefaler DI også at afskaffe ordninger om pligtmæssig fratræden.

En faglig voldgift har i marts 2016 afgjort, at en aftalt fratrædelsesalder på 65 år var i strid med EU-reglerne, selvom den var fastsat efter reglerne i Industriens Funktionæroverenskomst. Virksomheden blev dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen, der havde anlagt sagen. Læs mere om sagen (Voldgift tilsidesætter aftalt fratrædelsesalder).  

Særligt om direktører

Forskelsbehandlingsloven omfatter alle "lønmodtagere". Administrerende direktører og registrerede direktører, der ikke står i et tjenesteforhold, er normalt ikke omfattet af lønmodtagerbegrebet.

I forbindelse med en tidligere lovændring har Beskæftigelsesministeriet alligevel udtalt, at administrerende direktører efter ministeriets opfattelse er omfattet af loven, herunder spørgsmålet om aftalte aldersgrænser.

DI er af den opfattelse, at loven ikke omfatter administrerende direktører og registrerede direktører. Spørgsmålet vil formentlig først blive endeligt afklaret ved en domstolsafgørelse.

Hvis virksomheden vil være sikker på, at en aftale om fratrædelsesalder i direktørkontrakter ikke strider mod forskelsbehandlingsloven, anbefaler DI, at også direktørkontrakter ændres, så aldersgrænsen fjernes senest den 1. januar 2016.

DI’s råd

Hvis medarbejderne i dag har et vilkår i ansættelsesbeviset om automatisk fratræden ved det fyldte 65. eller 70. år, er det vigtigt at få ændret ansættelsesbeviserne inden den 1. januar 2016.

Det gælder også for medarbejdere på Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Lederaftalen, at man skal afskaffe ordninger om aftalt fratrædelsesalder.

Ny afgørelse i 2016

En faglig voldgift har i marts 2016 ændret vilkårene for aftalt fratrædelsesalder for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Lederaftalen.

Læs om den nye afgørelse i linket:

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-01-2015 OPDATERET: 06-03-2017