På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2018

BOGHOLDERI. Læs de nye satser for, hvad virksomheden kan betale af skattefri kilometerpenge og rejseudgifter til medarbejdere.

Satserne for kilometerpenge og befordringsfradrag stiger

Satserne for 2018 stiger en smule i forhold til 2017. Årsagen er forventede stigende benzinpriser for 2018 (skønnet benzinpris for 2018 er 11,96 kr. pr. liter) samtidig med en forbedring af bilernes brændstofforbrug.

Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge)

Virksomheden kan skattefrit betale kilometerpenge til en medarbejder, som benytter sin egen bil under arbejdet.

Statens takster for kørsel i bil/motorcykel for 2018 udgør:

Indtil 20.000 km. årligt: 3,54 kr. pr. km.

Over 20.000 km. årligt: 1,94 kr. pr. km.

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel eller knallert, er satsen 0,53 kr. pr. km.

Kontrol med kilometerpenge

Virksomheden skal føre kontrol med antallet af kørte kilometer for at kunne betale kilometerpenge til medarbejderen. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med:

  • Rejsens/kørslens erhvervsmæssige formål 
  • Rejsens start- og sluttidspunkt, antallet af erhvervsmæssige rejsedage/det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte km., angivelsen heraf samt dato for kørslen 
  • Rejsens/kørslens mål og eventuelle delmål 
  • Beregningen af rejsegodtgørelsen/befordringsgodtgørelsen - herunder de anvendte satser.

Hvis virksomheden udbetaler mere end statens takster for kilometerpenge, skal medarbejderen betale skat af hele beløbet.

Medarbejderen betaler også skat af hele beløbet, hvis han eller hun modtager et fast beløb, som er uafhængigt af antal kørte kilometer.

Befordringsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)

Medarbejdere har mulighed for at tage et skattemæssigt fradrag for den afstand, der er mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet.

Fradraget er uafhængigt af, om medarbejderen benytter egen bil eller ej. Der kan foretages fradrag, uanset om medarbejderen selv kører i bil, eller hvis medarbejderen kører sammen med en kollega.

Også hvis medarbejderen vælger at tage offentlige transportmidler eller for eksempel cykle til arbejdet, kan fradraget beregnes ud fra afstanden mellem hjem og arbejde.

Satserne for indkomståret 2018 er fastsat til:

0-24 km.: Intet fradrag

25-120 km.: 1,94 kr. pr. km.

Over 120 km.: 0,97 kr. pr. km.

Over 120 km. i visse udkantskommuner: 1,94 kr. pr. km.

Rejseudgifter

Hvis medarbejderen rejser i forbindelse med arbejdet, kan virksomheden skattefrit betale udgifter til mad, drikke og overnatning efter regning.

Virksomheden kan derudover betale medarbejderen en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen til at dække udgifter til småfornødenheder på rejsen.

Virksomheden kan i stedet for at dække udgifter vælge at betale medarbejderen en skattefri godtgørelse for henholdsvis mad og drikke på 498,00 kr. (kostsatsen) og 214,00 kr. (logisatsen).

Alternativt kan medarbejderen foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatserne. Fra og med indkomståret 2018 er loftet over fradraget for rejseudgifter 27.400 kr.

Fri kost

Får medarbejderen fri kost på rejsen, skal kostsatsen (498,00 kr.) reduceres med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmad.

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

Nyheder om satser og regler

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Læs mere om befordring på SKAT's hjemmeside og find bekendtgørelsen om Skatterådets 2018-satser.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 29-11-2017 OPDATERET: 05-12-2017