På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2018

BOGHOLDERI. Med virkning fra den 1. januar 2018 reguleres en række satser inden for det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område.

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          860 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       430 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     18.633 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.422 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   15.279 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  13.323 kr. pr. md.  

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     9.317 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                       6.211 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                          16.956 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             11.304 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       18.633 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                          12.422 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                              13.416 kr. pr. portion

Omregningssatsen

Anvendes til omregning af indtægt til timer ved ukontrollerbar arbejdstid 235,60 kr.

Dagpenge ved sygdom og fødsel

Ugebeløb:                                     4.300,00 kr.
Timesats:                                         116,22 kr.

Ukendt arbejdstid (sygedagpengelovens § 47)
- Mænd:                                            202,71 kr.
- Kvinder:                                         183,06 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

Optagelsesgrænse:                  7.428.750 kr.
Udelukkelsesgrænse:              9.169.200 kr.
Præmiesats:                                         0,73 pct.

Fleksjob og ledighedsydelse

Maksimalt indkomsttilskud:      18.260 kr. pr. måned
Ledighedsydelse:                            16.583 kr. pr. måned

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.440 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.580 kr. pr. uge.

*Med trepartsaftalen om VEU hæves satsen for SVU til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) i 2018 til 4.300 kr. pr. uge. Ikrafttrædelsesdato er pt. ikke fastlagt.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse 860 kr. pr. dag.

Voksenerhvervsuddannelse

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge: 5.100 kr.

Løntilskud, praktik pr. time: 40 kr. for ledige, der ansættes som voksenlærlinge. Ordningen omfatter dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed.

For øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskud på 30 kr. i timen op til de første 2 år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for  områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).

Kontakt jobcenteret, inden I ansætter.

Elever

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      2.560 kr.
2. år                                      2.840 kr.
3. år                                      3.200 kr.
4. år                                      3.760 kr.
Voksen                                  5.100 kr.

Nyheder om satser og regler

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 28-11-2017 OPDATERET: 10-01-2019