På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2016

BOGHOLDERI. Med virkning fra den 4. januar 2016 reguleres en række satser inden for det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område.

G-dage

Hel godtgørelse                                                        836 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                      418 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                    836 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede                                                       557 kr. pr. dag
Dimittend (fuldtidsforsikrede)                             686 kr. pr. dag
Dimittend (deltidsforsikrede)                               457 kr. pr. dag

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                    418 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede                                                      279 kr. pr. dag

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                           761 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                             507 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                        836 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                           557 kr. pr. dag

Skattefri præmie, fuld tid                          12.901 kr. pr. portion

Omregningssatsen

Anvendes til omregning af indtægt til timer ved ukontrollerbar arbejdstid 225,13 kr.

Dagpenge ved sygdom og fødsel

Ugebeløb:                                     4.180,00 kr.
Timesats:                                         112,97 kr.
Ukendt arbejdstid (sygedagpengelovens § 47)
- Mænd:                                            194,45 kr.
- Kvinder:                                         175,60 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

Optagelsesgrænse:                  7.315.000 kr.
Udelukkelsesgrænse:              9.028.800 kr.
Præmiesats:                                         0,79 pct.

Fleksjob

Maksimalt indkomsttilskud: 17.745 kr. pr. måned
Ledighedsydelse:                       16.120 kr. pr. måned

Statens Voksenuddannelsesstøtte

(SVU): 668,80 kr.

Voksenerhvervsuddannelse

Lønrefusion fra AER pr. skoleuge: 4.630 kr.
Løntilskud, praktik pr. time:                  40 kr. for ledige, der ansættes som voksenlærlinge. For andre, herunder ansatte, der ansættes som voksenlærlinge, er tilskuddet på 30 kr. i timen, dog maks. i to år og forudsat, at voksenlærlingen ikke i forvejen har en uddannelse. Kontakt jobcenteret inden der ansættes.

Løntilskud, (EGU elever) (praktik)

Pr. time for aftaler indgået efter 5. november 2009: 40,00 kr.

Elever

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      2.310 kr.
2. år                                      2.550 kr.
3. år                                      2.880 kr.
4. år                                      3.390 kr.
Voksen                                  4.630 kr.

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-12-2015 OPDATERET: 10-01-2019