Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.

Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2013

Med virkning fra mandag den 7. januar 2013 reguleres en række satser inden for det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område.

G-dage

 

Hel godtgørelse

801,00 kr.
Halv godtgørelse 401,00 kr.
 

Arbejdsløshedsdagpenge

 

Fuldtidsforsikret                                            

801,00 kr.

Deltidsforsikret                                   534,00 kr.  
Dimittendsats, fuldtidsforsikret   657,00 kr. 
Dimittendsats, deltidsforsikret   438,00 kr.  
   

50%-satsen (ungesatsen)

 

Fuldtidsforsikret                                                       401,00 kr.  
Deltidsforsikret   267,00 kr.  
   

Efterløn

 

Fuldtidsforsikret, 91%-sats  729,00 kr.  
Deltidsforsikret, 91%-sats    486,00 kr.  
Fuldtidsforsikret, 100%-sats  801,00 kr.  
Deltidsforsikret, 100%-sats  534,00 kr.  
Skattefri præmie, fuldtid    12.496 kr. pr. portion  
   

Omregningssatsen 

 

Anvendes til omregning af indtægt til timer ved ukontrollerbar arbejdstid pr. time 213,19 kr.   
   

Dagpenge ved sygdom og fødsel

 

Ugebeløb 4.005,00 kr. 
Timesats    108,24 kr. 
   

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

 

Optagelsesgrænse   7.008.750 kr. 
Udelukkelsesgrænse   8.650.800 kr.  
   

Fleksjob

 

Maksimum for beregning af løntilskud:    
årligt 474.060 kr.
pr. time   246,38 kr. 
ved 1/2 tilskud årligt   237.030 kr.
ved 1/2 tilskud pr. time   123,19 kr.  
ved 2/3 tilskud årligt   316.040 kr.
ved 2/3 tilskud pr. time   164,25 kr. 
   

Aktivering

 

Løntilskud privat jobtræning pr. time  71,67 kr. 
Skånejob   25,69 kr.  
   

Statens Voksenuddannelsesstøtte

 

SVU 640,80 kr. 
   

Voksenerhvervsuddannelse

 

Lønrefusion fra AER pr. skoleuge  4.410 kr. 
   

Løntilskud EGU elever (praktik)

 

For aftaler indgået efter 5. november 2009 pr. time 

30,00 kr. 
   

Elever

 

Lønrefusion fra AER pr. skoleuge:   
1. år  2.200 kr. 
2. år   2.430 kr. 
3. år   2.740 kr. 
4. år   3.120 kr.

Satserne udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af siden med satserne. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til siden med satserne.

PUBLICERET: 11-12-2012 OPDATERET: 07-09-2015