På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2017

BOGHOLDERI. Med virkning fra den 2. januar 2017 reguleres en række satser inden for det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område.

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          849 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       425 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     849 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede                                                                        566 kr. pr. dag 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   696 kr. pr. dag 
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)     464 kr. pr. dag
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  607 kr. pr. dag  
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)    405 kr. pr. dag

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     425 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede                                                                       283 kr. pr. dag

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                          773 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             515 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       849 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                          566 kr. pr. dag

Skattefri præmie, fuld tid                          13.244 kr. pr. portion

Omregningssatsen

Anvendes til omregning af indtægt til timer ved ukontrollerbar arbejdstid 230,08 kr.

Dagpenge ved sygdom og fødsel

Ugebeløb:                                     4.245,00 kr.
Timesats:                                         114,73 kr.
Ukendt arbejdstid (sygedagpengelovens § 47)
- Mænd:                                            198,15 kr.
- Kvinder:                                         178,94 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

Optagelsesgrænse:                  7.428.750 kr.
Udelukkelsesgrænse:              9.169.200 kr.
Præmiesats:                                         0,73 pct.

Fleksjob

Maksimalt indkomsttilskud: 18.027 kr. pr. måned
Ledighedsydelse:                       16.380 kr. pr. måned

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 679 kr.
Videregående uddannelser: 509 kr.

Voksenerhvervsuddannelse

Lønrefusion fra AER pr. skoleuge: 4.680 kr.
Løntilskud, praktik pr. time: 40 kr. for ledige, der ansættes som voksenlærlinge. For andre, herunder ansatte, der ansættes som voksenlærlinge, er tilskuddet på 30 kr. i timen, dog maks. i to år og forudsat, at voksenlærlingen ikke i forvejen har en uddannelse. Kontakt jobcenteret inden der ansættes.

Elever

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      2.520 kr.
2. år                                      2.790 kr.
3. år                                      3.150 kr.
4. år                                      3.710 kr.
Voksen                                  5.030 kr.

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

PUBLICERET: 12-12-2016 OPDATERET: 24-05-2017