På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kontrollér tillidsmandens oplysninger

REMINDER. På industriens område har tillidsrepræsentanten ansvaret for at opgøre grundlaget for sit vederlag én gang årligt inden udgangen af august. Tillidsrepræsentanten skal indsende opgørelsen inden den 10. september. Virksomheden skal kontrollere og attestere, om tillidsrepræsentantens oplysninger er korrekte.

Vederlag til tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter på en række overenskomster, herunder Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst samt Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service, modtager et vederlag, fordi de varetager hvervet som tillidsrepræsentant. Vederlaget på industriens område administreres og udbetales af Industriens Pension Service.

Tillidsrepræsentanten opgør grundlaget

Det er tillidsrepræsentanten, der har ansvaret for at opgøre grundlaget for vederlaget. Virksomheden skal alene kontrollere og attestere, om tillidsrepræsentantens oplysninger er korrekte.

Læs også: Tæller vikarer med, når tillidsmanden opgør grundlaget for sit vederlag?

Hvis I ikke er enige med tillidsrepræsentanten i det opgjorte valggrundlag, skal I ikke attestere blanketten. Tillidsrepræsentanten kan efterfølgende begære spørgsmålet behandlet i det fagretlige system.

På handel, transport og serviceområdet skal der ikke laves en opgørelse lokalt på den enkelte virksomhed.

Tillidsrepræsentant indberetter senest den 10. september

Tillidsrepræsentanten skal indsende oplysninger ved nyvalg og herefter opgøre grundlaget én gang årligt inden udgangen af august. Tillidsrepræsentanten skal derfor indberette oplysningerne senest den 10. september hvert år.

03. maj 2016
SAMARBEJDE. En virksomhed har spurgt til, hvilke informationer en tillidsrepræsentant på Industriens Overenskomst har krav på at få. Det er ikke al kommunikation i form af breve og kontrakter m.m. mellem en virksomhed og en medarbejder, som tillidsrepræsentanten kan kræve udleveret fra virksomheden.
PUBLICERET: 29-08-2016 OPDATERET: 28-06-2017