På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye satser på Kantineoverenskomsten pr. 15. marts 2017

Den 15. marts 2017 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Kantineoverenskomsten.

Løn § 10

Bestemmelsens stk. 1

Ifølge overenskomstens § 10, stk. 1, andrager den normale løn pr. time fra d. 15 marts 2017:

Grundløn:                         131,26 kr.
Flextillæg:                         4,05 kr.
Alle medarbejdere:         4,95 kr.
Samlet tillært løn:          140,26 kr.

Fagtillæg:                         9,90 kr.
Faglært løn:                     150,16 kr.

Fagtillægget udgør 7,54 % af den til enhver tid gældende grundløn.

Bestemmelsens stk. 2

Til medarbejdere med 12 måneders virksomhedsanciennitet betales et tillæg på 2,17 kr.

Bestemmelsens stk. 3

Lønnet omregnet til månedsløn udgør:

Tillært:                   22.487,89 kr.
Efter 12 mdr.:       22.835,81 kr.

Faglært:                 24.075,15 kr.
Efter 12 mdr.:       24.423,07 kr.

Fagtillægget udgør 7,54 % af den til enhver tid gældende grundløn.

Forskudt arbejdstid § 11

Bestemmelsens stk. 1

For arbejde på forskudt arbejdstid betales til fastlønnede medarbejdere (ikke reserver og løsarbejdere) følgende tillæg:

  • Hverdage mellem kl. 18-23: 12,93 kr.
  • Nat mellem kl. 23-06: 44,03 kr.
  • Lørdag mellem kl. 14-23: 12,93 kr.
  • Søndag mellem kl. 06-23: 41,48 kr.

Reserver § 14

Reservelønningerne beregnes på baggrund af grundtimelønnen, som pr. 15 marts 2017 vil udgøre 131,26 kr.

Kantineledere § 28

Lønnen skal pr. 15 marts 2017 minimum være 25.019,94 kr. 

Nyheder om satser og regler
Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.
Satser 2017 - 2019

Som medlem af DI kan du hente satser 2017 - 2019 som pdf-fil.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-04-2017 OPDATERET: 21-04-2017