På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye satser på Emballageoverenskomsten pr. 1. marts 2017

SATSER. Den 1. marts 2017 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Emballageoverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Regulering af mindstebetalingssatser

Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde udgør pr. 1 marts 2017 pr. time:

- For voksne arbejdere 115,65 kr.
- For arbejdere under 18 år 66,60 kr.

Skifteholdssatser

For KART og BOGB betales ved skiftehold/forlægning på 2. og 3. hold med 23,65 kr. i tillæg pr. time før kl.. 24.00 og 31,23 kr. efter kl. 24.00.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00:

  • Pr. dag ved 5-dages uge 175,01 kr.
  • Pr. dag ved 6-dages uge 145,85 kr.
  • Pr. uge 875,03 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00:

  • Pr. dag ved 5-dages uge 231,16 kr.
  • Pr. dag ved 6-dages uge 192,63 kr.
  • Pr. uge 1155,80 kr.

For LIT betales der for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

  • Pr. dag ved 5-dages uge 175,01 kr.
  • Pr. dag ved 6-dages uge 145,85 kr.
  • Pr. uge 875,03 kr.

For TYP betales pr. uge for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00 189,76 kr. fra d. 1. marts 2017.  

Ændring af skiftehold

Ønsker virksomheden etablering eller ændring af skiftehold/forlægning, skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til kr. 186,51 pr. 1. marts 2017.

Uvarslet overarbejde

For uvarslet overarbejde af mere end 1 times varighed og for varslet overarbejde, som aflyses samme dag, hvor det skulle have været udført, betales ud over det gældende overarbejdstillæg et beløb på kr. 186,51 pr. 1. marts 2017.

Fritvalgs Lønkonto

Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto per 1. marts 2017 2,7 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Emballageindustriens Samarbejdsfond

Med virkning fra 1. marts 2017 stiger bidraget til Samarbejdsfonden med 5 øre til 20 øre pr. time.

Da reguleringen sker inden 1. kvartal er afsluttet, vil bidraget på den faktura I modtager være beregnet med 15 øre pr. time i januar og februar og 20 øre pr. time i marts.

Den nye Emballageoverenskomst ligger snart klar

Overenskomstparterne er langt i arbejdet med at redigere den nye overenskomst. Når den ligger klar, vil den blive lagt ud på DI’s hjemmeside og fysiske eksemplarer vil blive sendt til virksomhederne.

Indtil da kan I læse resultatet af fornyelsen her

Nyheder om satser og regler
Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden
OK2017

Vil du vide mere om fornyelse af Emballageoverenskomsten?

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-04-2017 OPDATERET: 21-09-2017