På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Løn på Fællesoverenskomsten 2017-2020

FÆLLESOVERENSKOMSTEN. Lønopstilling for lagerarbejdere og chauffører på Fællesoverenskomsten mellem DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen 2017-2020, som er gældende fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts indgår Se nedenunder eller hent PDF-udgave nederst på siden.

 

Lagerarbejdere  2017  2018  2019 
Normaltimeløn: 122,40 kr.  124,90 kr. 127, 40 kr.
Lagertillæg: 9,65 kr.   9,65 kr. 9,65 kr.
Arbejdsbestemt tillæg (uden bonus og tillæg): 5,50 kr. 5,50 kr. 5,50 kr.
Anciennitetstillæg efter 6 måneder 8,15 kr. 8,15 kr. 8,15 kr.
I alt efter 6 måneder (inkl. anciennitetstillæg): 145,70 kr. 148,20 kr. 150,70 kr.
Fuld løn pr. uge inkl. anciennitetstillæg: 5.390,90 kr. 5.483,40 kr. 5.575, 90 kr.
Overtidsprocenter beregnes af: 122,40 kr. 124,90 kr. 127,40 kr.

 

 

 Chauffører 2017 2018  2019
 Normaltimeløn: 122,40 kr. 124,90 kr. 127, 40 kr.
 Chaufførtillæg: 13,45 kr.  13,45 kr. 13,45 kr.
 Særligt tillæg (uden bonus og tillæg): 5,50 kr. 5,50 kr. 5,50 kr.
 Anciennitetstillæg efter 6 måneder: 8,15 kr. 8,15 kr. 8,15 kr.
 I alt efter 6 måneder (inkl. anciennitetstillæg):  149,50 kr. 152,00 kr. 154,50 kr.
 Fuld løn pr. uge inkl. anciennitetstillæg: 5.531,50 kr. 5.624,00 kr.  5.716,50 kr.
 Overtidsprocenter beregnes af: 122,40 kr. 124,90 kr.

127,40 kr.

       
 Faglært tillæg:       4,00 kr. 4,00 kr.

4,00 kr.

 

Kølehustillæg:  

 

8,55 kr. 

 

8,55 kr. 

 

8,55 kr. 

Forskudttidstillæg: 

     
 Kl. 18:00 til kl. 21:00:   34,75 kr  35,30 kr.  35,85 kr.
 Kl. 21:00 til kl. 04:00:   78,90 kr.  80,15 kr.  81,45 kr.
 Kl. 04:00 til kl 06:00:  40,85 kr.  41,50 kr.  42,15 kr.

 

Holddriftstillæg - (særskilt aftale)  2017 2018 2019
Kl. 18:00 til kl. 06:00: 39,14 kr. 39,77 kr. 40,41 kr.
Lørdag efter kl. 14:00 og søn- og helligdage: 85,02 kr. 86,38 kr. 87,76 kr.
Engangsbeløb ved unormal overflytning: 189,49 kr. 192,52 kr. 195,60 kr.
Arbejde på erstatningsfridage: 82,41 kr. 83,73 kr. 85,07 kr.
Forskydning af vagtlistefridage: 26,98 kr. 27,41 kr. 27,85 kr.
     

 

 Lærlinge (erhvervsuddannelseselever)      
 I det sidste år af lærekontraktperioden betales 94,08 kr.  95,68 kr. 97,31 kr.
 I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales 83,49 kr.  84,90 kr. 86,35 kr.
 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales 73,99 kr.  75,24 kr.  76,52 kr.
       
 Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever):  65,02 kr. 66,12 kr. 67,25 kr.
       
       

Fratrædelsesgodtgørelse

     
Efter 3 års ansættelse: 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.
Efter 6 års ansættelse: 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

10.000,00 kr.

Efter 8 års ansættelse: 15.000,00 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr.
       
Fridagsbetaling, inkl. feriepenge: 6,75% 6,75% 6,75%

Særlig opsparing, inkl. feriepenge:

 

2,70%

 

3,40%

 

4,00%

Pension:

     
Arbejdsgivers pensionsbidrag: 8,00% 8,00% 8,00%
Lønmodtagers pensionsbidrag: 4,00% 4,00%

4,00%

Pensionsbidrag i alt: 12,00% 12,00% 12,00%
Hvornår skal vi regulere lønnen?
Lønreguleringen skal finde sted fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den 1. marts falder.
Nyheder om satser og regler
Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-05-2017 OPDATERET: 12-06-2017