På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Jul og nytår 2018 – Industriens Funktionæroverenskomst

LØN og ARBEJDSTID. Husk, at der gælder forskellige regler for frihed og betaling i jule- og nytårsperioden på de forskellige overenskomster. Her kan du læse nærmere om, hvad der gælder for Industriens Funktionæroverenskomst.

Jul – den 24. december

Efter Industriens Funktionæroverenskomsts § 12, stk. 11 er juleaftensdag, den 24. december, en hel fridag.

Dette betyder, at hele dagen er en fridag med fuld løn. Medarbejderne holder altså som udgangspunkt fri uden lønafkortning.
 
Virksomheden kan dog godt kalde en medarbejder under Industriens Funktionæroverenskomst på arbejde den 24. december, men kun hvis det er driftsmæssigt nødvendigt.

Medarbejdere, der kaldes ind, skal honoreres efter Industriens Funktionæroverenskomst § 11 stk. 3.

Medarbejderne skal altså, hvis juleaftensdag falder en mandag til og med lørdag, honoreres med almindelig timeløn samt 50 % for de første 3 timer, og de efterfølgende timer skal de aflønnes med 100 % ud over den almindelige timeløn.

Hvis juleaftensdag falder på en søndag, skal de honoreres med almindelig timeløn + 100 %.

Nytårsaften

Nytårsaftensdag er ikke en overenskomstsikret fridag for medarbejdere under Industriens Funktionæroverenskomst.

Er der hos virksomheden tale om en normal arbejdsdag, og ønsker medarbejderne selv at holde fri denne dag, kan de i så fald anmode om ferie eller afspadsering.

Hvis virksomheden kollektivt lukket på denne dag, skal I huske at varsle ferien afholdt over for medarbejderne med de almindelige varsler, jf. ferielovens § 15.

Nyheder om satser og regler
Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheder om satser og regler. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheder om satser og regler.
PUBLICERET: 07-11-2018 OPDATERET: 07-11-2018