På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde

TIDSFRIST. Nu er det tid til at indberette virksomhedens lønsum til Industriens Uddannelsesfonde. Det er brud på overenskomsten, hvis lønsummen ikke er indberettet inden fristen den 1. marts 2018.

I har pligt til at indberette

Indberetning af lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde bruges til af beregne virksomhedens bidrag til uddannelsesfondene.

Pligten til at indberette og indbetale følger af overenskomsterne, og I har derfor pligt til at indberette lønsummer rettidigt. Der åbnes for indberetning til Industriens Pension Service den 29. januar 2018.

Hvis I ikke indberetter, eller indberetter for sent, vil jeres seneste indberettede lønsum blive opskrevet med 25 pct. Dette vil også medføre, at I skal betale et tilsvarende større bidrag.

Manglende eller for sen indberetning er et brud på overenskomsten. Derfor kan det også medføre en bod til virksomheden. Efterfølgende ændringer af lønsummer kan også udgøre brud på overenskomsten.

Det er derfor meget vigtigt, at I sikrer jer, at I indberetter de korrekte lønsummer på de korrekte overenskomster.

I kan få mere at vide om indberetningsadgangen på www.industrienspensionservice.dk eller ved at kontakte Industriens Pension Service på telefon 70 23 95 96.

Industriens Overenskomst – fritaget for at indberette

Virksomheder, der indberetter til Industriens Pension, er fritaget for at indberette lønsummer til uddannelsesfondene. Grundlaget for opkrævningerne til Industriens Uddannelsesfonde er medarbejdernes pensionsgivende lønsum, som I indberetter til Industriens Pension.

Der er i beregningen af lønsummerne taget højde for den enkelte virksomheds pensionsbidragsprocent. Løbende justeringer i pensionsberegningerne medtages i næste års indberetning.

Industriens Overenskomst – ændringer kræver stadig indberetning

Hvis en virksomheds pensionsindberetninger omfatter flere eller færre medarbejdere, end der er omfattet af Industriens Overenskomst, kan det være nødvendigt, at virksomheden stadig selv indberetter og ændrer til den korrekte lønsum.

Hvis der ikke har været medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst i indberetningsåret, skal der foretages en nul-indberetning.

Industriens Funktionæroverenskomst – indberet som hidtil

Virksomhederne vil fortsat skulle indberette årslønsummer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Der findes ingen central kilde til information om lønsummer, som kan erstatte den direkte indberetning. Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilke medarbejdere, der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Indberetning forgår derfor som hidtil.

Hvis der ikke har været medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i indberetningsåret, skal der foretages en nul-indberetning.

Indberet til Industriens Pension Service

I skal indberette den pensionsgivende lønsum for hele det foregående kalenderår, dvs. for kalenderåret 2017.

Det er fortsat Industriens Pension Service A/S, som I skal indberette og indbetale til.

Indberet via hjemmeside

Indberetning skal foretages på www.industrienspensionservice.dk. Dette gælder også indberetning af nul-lønsummer.

På hjemmesiden kan I se den beregnede årslønsum fra Industriens Pension. Lønsummen skal ikke godkendes for, at den kan bruges til opkrævningsgrundlag.

Hjemmesiden vil være åben for indberetning fra den 29. januar 2018. Sidste frist for indberetning er den 1. marts 2018.

For at indberette skal der benyttes en digital signatur eller NemID. Læs mere om indberetning på hjemmesiden.

Betaling af bidrag

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september 2018.

Kontakt Industriens Pension Service for rådgivning om Industriens Uddannelsesfonde.

Industriens Pension Service kan kontaktes på telefon 70 23 95 96 eller på e-mail ipservice@ipf.dk

Medarbejdere på Industriens Funktionær- overenskomst

§ 1 i Industriens Funktionæroverenskomst beskriver, hvilke funktionærer der er dækket af overenskomsten. Dog omfattes funktionærer beskrevet i § 1, stk. 2 punkt a og b – henholdsvis handels- og kontorpersonale samt laboranter – kun, hvis overenskomsten er sat i kraft for disse grupper på virksomheden.

Den såkaldte 50 pct.-regel betyder nemlig, at overenskomsten for disse grupper af funktionærer er hvilende på virksomheden, indtil HK kan påvise at organisere mindst 50 pct. af medarbejderne.

Hvis I har spørgsmål om, hvilke stillinger hos jer der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, kan I søge råd hos DI.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-02-2018 OPDATERET: 06-02-2018