På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Husk at betale til HTSK-fonden

OVERENSKOMSTER. Virksomheder i handels-, transport- og servicesektoren skal huske at indbetale til kompetenceudviklingsfonden senest den 14. september 2018. Fonden yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse.
Modelfoto

Betal senest 14. september

Virksomheder, der i slutningen af august modtager en opkrævning til HTSK-fonden, skal huske at indbetale senest den 14. september. Opkrævningen indeholder også bidrag til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond.

PensionDanmark opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til fonden. Opkrævningen sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud.

Opkrævningen for 2. halvår af 2018 vil blive sendt ud i februar 2019.

Søg om tilskud til efteruddannelse

Fonden, der administreres af PensionDanmark, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne søger om tilskud til kurser.

Virksomheden kan søge om tilskud direkte på PensionDanmarks hjemmeside.

På hjemmesiden er der også en liste over samtlige kurser, virksomheden kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Hvis I har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal I ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra fonden. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får I en mail, hvor I bliver gjort opmærksom på, at I også kan få tilskud fra fonden.

PUBLICERET: 10-08-2018 OPDATERET: 14-08-2018