På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vejledning om de registreredes rettigheder

PERSONDATA. Datatilsynet og Justitsministeriet har den 14. marts 2018 udsendt en vejledning om de registreredes rettigheder.

Når I som virksomhed behandler personoplysninger, har de personer, I behandler oplysninger om (de registrerede), en række rettigheder, som I skal være opmærksomme på.  

Rettighederne skal være med til at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede, give de registrerede mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der behandles om dem samt mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Hent vejledningen om de registreredes rettigheder (datatilsynet.dk) - klik her

De registreredes rettigheder er:

  • Oplysningspligt (artikel 13 og 14)
  • Indsigtsret (artikel 15)
  • Ret til berigtigelse (artikel 16)
  • Ret til sletning (artikel 17)
  • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)
  • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19)
  • Ret til dataportabilitet (artikel 20)
  • Ret til indsigelse (artikel 21)
  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22)
Har du styr på persondataforordningen?

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, reglerne for behandling af persondata blev derved skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

I Personale Update og på di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

PUBLICERET: 15-03-2018 OPDATERET: 19-07-2018