På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Var totalt rygeforbud i orden?

RYGEPOLITIK. En faglig voldgift skulle tage stilling til om en virksomhed kunne udstrække et rygeforbud til hele arbejdspladsens areal.

Rygeforbud på hele arbejdspladsen

En virksomhed indførte totalt rygeforbud for medarbejderne på hele virksomhedens areal, f.eks. også når medarbejderne befandt sig på virksomhedens matrikel til og fra arbejde i civilt tøj.

En faglig voldgift skulle tage stilling til, om det var i orden.  

Ledelsesrettens grænser

Voldgiftsretten fastslog, at et rygeforbud som udgangspunkt – bl.a. af hensyn til virksomhedens omdømme – godt kan udstrækkes til arbejdspladsens samlede areal, når dette ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdsstedet, idet omverdenen, herunder virksomhedens kunder, let vil kunne opfatte de rygende som medarbejdere i virksomheden.

Virksomhedens usædvanlige karakter

Grundet virksomhedens usædvanlige karakter fandt den faglige voldgift imidlertid, at det ville være for vidtgående - og dermed uden for grænserne af ledelsesretten - at pålægge rygeforbud på hele arealet for de medarbejdere, der i deres fritid var på vej til eller fra arbejde uden, at de ved uniform eller på anden måde kunne identificeres som medarbejdere på virksomheden.

Voldgiftretten lagde afgørende vægt på den meget betydelige udstrækning af virksomhedens areal, og at der dagligt færdedes et meget stort antal personer på arealet, som ikke var ansat i virksomheden.

DI's råd

Den afsagte kendelse ændrer ikke ved udgangspunktet på området.

Den afsagte kendelse slår således fast, at det - i overensstemmelse med den generelle samfundsudvikling i synet på rygning - som udgangspunkt er sagligt begrundet og dermed inden for virksomhedens ledelsesret at bestemme om medarbejderne må ryge på arbejdspladsen i arbejdstiden.

Kendelsen slår endvidere fast, at et rygeforbud – bl.a. af hensyn til virksomhedens omdømme – kan udstrækkes til arbejdspladsens samlede areal, når dette ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdsstedet.

PUBLICERET: 11-01-2016 OPDATERET: 10-01-2019