På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skabelon til personalepolitik om sexchikane

SEXCHIKANE. DI har udarbejdet en skabelon, som virksomheder kan bruge som udkast til en personalepolitik om forebyggelse og håndtering af sexchikane på arbejdspladsen.
Modelfoto: Colourbox

Hvorfor skal I overveje en personalepolitik om sexchikane?

I har som virksomhed ikke pligt til at have en personalepolitik om sexchikane, men da I har interesse i og pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet i virksomheden er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, anbefaler DI, at I udarbejder en personalepolitik om forebyggelse og håndtering af sexchikane på arbejdspladsen.

Hvis I har formuleret en politik om sexchikane, kan denne virke forebyggende og bidrage til trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Politikken gør det også nemmere at gribe hensigtsmæssigt ind, hvis der alligevel opstår sager om sexchikane.

Hvad kan en politik om sexchikane indeholde?

En personalepolitik bør beskrive virksomhedens holdning til seksuel chikane, herunder at enhver form for sexchikane er uacceptabel.

DI anbefaler, at en sådan politik indeholder:

  • Formål og målsætning med politikken
  • Definition på sexchikane
  • Ledelsens holdning – beskriv virksomhedens værdier
  • Beskriv hvordan man på arbejdspladsen er sammen på en ordentlig og respektfuld måde
  • Beskriv eksempler på uacceptabel adfærd
  • Fremhæv, at det er i orden at sige fra, både for den, der udsættes for krænkelsen og for eventuelle vidner 
  • Beskriv roller og ansvar (ledelse, SU, AMO, andre nøglepersoner og medarbejderne)
  • Hvor kan man gå hen, hvis man føler sig krænket (gerne flere forskellige muligheder)
  • Hvad skal man gøre, hvis man oplever, at andre bliver krænket
  • Beskriv proces og håndtering, når man henvender sig, hvis man føler sig krænket, herunder diskretion/ anonymitet, eventuelt sanktionsmuligheder, og tilbud om psykologbehandling.

DI har udarbejdet en skabelon til en personalepolitik om sexchikane, som I kan udfylde og tilpasse til virksomhedens konkrete behov. Du finder skabelonen til højre på siden.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-10-2018 OPDATERET: 09-10-2018