På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Rygning vejede tungere end lang ansættelse

RYGNING. En fødevarevirksomhed har netop fået Østre Landsrets ord for, at det var helt på sin plads at bortvise en lagerchef, som røg uden for det tilladte rygeområde. Det gjorde ingen forskel, at medarbejderen havde 30 års anciennitet, eller at han hævdede, at han ikke kendte reglerne.

Havde fået en advarsel

Lagerchefen var tidligere blevet grebet i at ryge uden for det tilladte område, og i den forbindelse havde han - i tråd med den tidligere gældende rygepolitik - fået en advarsel.

Rygepolitikken blev derefter ændret til, at rygning i strid med reglerne ville medføre bortvisning. Lagerchefen blev nogle måneder efter sin advarsel igen grebet i at ryge i strid med reglerne og blev bortvist.

Lagerchefen forklarede i byretten, at han ikke tidligere havde røget i strid med reglerne, og at han ikke var blevet orienteret om den skærpede rygepolitik. Men byretten var dog klar i sin dom. Bortvisningen var berettiget.

Den bortviste lagerchef valgte at anke afgørelsen til Østre Landsret, som dog nåede til samme konklusion. 

Rygepolitikken


Det er virksomhedens ansvar, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Loven om røgfri miljøer pålægger virksomheder pligter i forhold til at sikre medarbejderne mod passiv rygning. Pligterne er dels at sikre, at virksomheden har en rygepolitik, dels at politikken overholdes.

Landsretten lagde vægt på, at virksomheden havde indført rygepolitikken for at overholde danske og EU-krav til produktion af fødevarer og for at bevare certificeringer inden for fødevarekvalitet og sikkerhed.

Landsretten var enig med virksomheden i, at det kunne få alvorlige konsekvenser for virksomheden i form af mistede kunder, hvis rygepolitikken blev overtrådt.

Anciennitet havde ikke betydning

Landsretten nåede frem til, at virksomheden havde bevist, at lagerchefen tidligere havde røget i strid med reglerne, havde fået en advarsel og i øvrigt burde være bekendt med ændringen i rygepolitikken. Selv om han havde lang anciennitet, var bortvisningen berettiget.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd
Sagen viser, at selv medarbejdere med meget lang anciennitet kan bortvises for rygning, hvis de overtræder en velbegrundet personalepolitik, hvor konsekvensen for at overtræde reglerne fremgår klart og tydelig.
Nyheden er skrevet på grundlag af Østre Landsrets afgørelse af 16. januar 2017.
11. januar 2016
RYGEPOLITIK. En faglig voldgift skulle tage stilling til om en virksomhed kunne udstrække et rygeforbud til hele arbejdspladsens areal.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-02-2017 OPDATERET: 20-02-2017