På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny vejledning om kvinder i ledelse og bestyrelser

LIGESTILLING. Erhvervsstyrelsen har i marts 2016, revideret deres vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Revideret vejledning

Den nye vejledning korrigerer en tidligere vejledning, hvoraf det fremgik, at virksomheder altid skal fastsætte måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen, der er højere end den aktuelle andel. Denne tolkning var for vidtgående ift. loven, og Erhvervsstyrelsen har nu ændret vejledningen. Lovkravene er stadig de samme.

Et måltal er et tal, der viser, hvor stor en andel af det underrepræsenterede køn, som en virksomhed mener, der på sigt skal være i bestyrelsen. Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Tidshorisonten for, hvornår måltallet forventes opnået, skal ligeledes angives. Måltallet skal være ambitiøst og realistisk for den enkelte virksomhed og bør sikre en bevægelse i retning af en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Måltal og politik

Virksomheder i regnskabsklasse C og D med mindst 50 ansatte er omfattet af loven. Hvis de ikke har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse, skal de fastsætte et måltal for andelen af kvinder i deres bestyrelse samt udarbejde en politik for at fremme kvinder på de øvrige ledelseslag. Hvis de har en ligelig kønsfordeling, så er der ikke pligt til at fastsætte måltal og politikker.

En politik er grundlæggende set virksomhedens procedurer for at udvikle det underrepræsenterede køns ledelsespotentiale. Politikken skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens ligestillingsmæssige tiltag og kan f.eks. omhandle personalepolitikker, der fremmer begge køns karrieremuligheder, mentorordninger, interne måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, ansættelsesprocedurer der bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, karriereudviklingsplaner, samarbejde med andre virksomheder, rammer for den enkelte leders karriereudvikling gennem netværk mv.

Virksomheder skal redegøre for måltal og politikker i årsrapporten.

Ligelig kønsfordeling

Den nye vejledning oplyser ligeledes om det konkrete krav til kønsfordeling blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for at have en ’ligelig kønsfordeling’. I oversigten herunder, kan man se, hvornår der, ifølge Erhvervsstyrelsen, er tale om en ’ligelig kønsfordeling’ i bestyrelsen.

Det er virksomheder, som ikke har en sådan ligelig kønsfordeling blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal fastsætte og rapportere om måltal og politikker.

 Se stor udgave af skemaet her

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 13-04-2016 OPDATERET: 18-04-2017