På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Interne retningslinjer var ikke en lokalaftale

RETNINGSLINJER. En virksomhed havde fastlagt egne retningslinjer blandt andet for ansættelsesproceduren. Flere tillidsvalgte medarbejdere havde været involveret i udformningen af retningslinjerne, og derfor mente de, at der var tale om en lokalaftale. Arbejdsretten tog stilling i sagen.

Behov for at ensrette instrukser

En virksomheds ledelse offentliggjorde fælles retningslinjer, der havde til formål at ensarte personalehåndteringen i virksomhedens forskellige afdelinger, herunder ansættelsesproceduren. Retningslinjerne regulerede f.eks. også, hvordan virksomheden forholdt sig, når kollegaer blev kærester, og hvor stort tilskud virksomheden gav til personalearrangementer.

Aftale eller egne retningslinjer?

Flere medarbejdere mente ikke, at virksomheden havde efterlevet retningslinjerne i forbindelse med ansættelsen af nogle nye medarbejdere.

De påstod, at der var tale om en lokalaftale, fordi de tillidsvalgte medarbejdere var blevet hørt i forbindelse med udformningen af retningslinjerne og fordi virksomheden havde efterlevet dem i en årrække.

Virksomheden var uenig med medarbejderne og derfor endte sagen i Arbejdsretten. 

Retningslinjerne var ikke kollektivt aftalt

Arbejdsrettens formand mente ikke, at retningslinjerne havde status af en overenskomst. Han lagde vægt på, at form og indhold fraveg det normale format for lokalaftaler på virksomheden. Blot fordi de tillidsvalgte medarbejdere havde medvirket til at udforme retningslinjerne, var der ikke tale om en aftale mellem medarbejderne og virksomheden. Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at der ikke skal betales bod for overtrædelse af regler, som virksomheden selv har fastsat.

DI anbefaler, at I altid gør det meget klart i selve dokumentet, om der er tale om en lokalaftale eller regler, der er ensidigt fastsat af virksomheden. Dette gælder især, hvis tillidsrepræsentanten har deltaget i formuleringen.

Hvis I er i tvivl, er I meget velkomne til at kontakte DI.

PUBLICERET: 08-01-2016 OPDATERET: 12-12-2016