På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Højesteret: Ok at gennemgå medarbejders private mails

ELEKTRONISK POST. Højesteret har for nylig slået fast, at en virksomhed, som havde mistanke om læk af fortrolige oplysninger og illoyal opførsel, var berettiget til at gennemgå medarbejderens mailkorrespondance, herunder også den private.

Virksomheden havde mistanke om illoyal opførsel

Medarbejderen var i den konkrete sag på barsel og befandt sig derfor ikke på arbejdspladsen, da hun blev opsagt på grund af besparelser.

Virksomheden blev efter opsigelsen bekendt med forhold, som kunne indikere, at medarbejderen havde videregivet fortrolige oplysninger om virksomheden til sin samlever.

Gennemgik medarbejderens e-mails og bortviste hende

Virksomheden igangsatte derfor en gennemgang af medarbejderens mailkorrespondance, herunder den private del. Gennemgangen blev foretaget af en afgrænset personkreds efter ledelsens beslutning.

De pågældende underskrev en fortrolighedserklæring for dels at sikre, at gennemgangen blev målrettet mod selve formålet med undersøgelsen, dels at de pågældende ikke videregav fortrolige oplysninger.

På baggrund af det, man fandt ved gennemgangen, valgte virksomheden at bortvise medarbejderen i opsigelsesperioden.

Virksomhedens adgang til mailkorrespondancen var fastsat i ansættelsesaftalen

I medarbejderens ansættelsesaftale var der indsat en bestemmelse om, at mailkorrespondance via virksomhedens systemer tilhørte virksomheden, og virksomheden kunne derfor gøre sig bekendt hermed og disponere over denne.

Ifølge samme bestemmelse skulle medarbejderen tydeligt markere mails som private, idet virksomheden kun havde begrænset adgang til disse mails. Medarbejderen havde ikke markeret nogen del af korrespondancen i sagen som privat.

Medarbejder lagde sag an

Da medarbejderen var blevet opsagt, rejste hun krav efter henholdsvis ligebehandlingsloven for opsigelse under barsel, funktionærloven for uberettiget bortvisning samt efter erstatningsansvarsloven for krænkelse af privatlivet, da virksomheden havde gennemgået hendes private mails.

Bortvisning var uberettiget, men det var ok at gennemgå mailkorrespondance

Højesteret slog fast, at opsigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven. Til gengæld fik medarbejderen en godtgørelse for uberettiget bortvisning. Virksomheden kunne nemlig ikke godtgøre, at medarbejderen havde videregivet forretningshemmeligheder og dermed tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse over for virksomheden.

Derimod fandt Højesteret, at virksomheden havde en berettiget mistanke om illoyal adfærd og havde lov til at foretage en gennemgang af mailkorrespondancen. Medarbejderen havde derfor ikke et krav på godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven.

Højesteret lagde vægt på, at korrespondance via virksomhedens systemer tilhørte virksomheden. Virksomhedens gennemgang af mails af privat karakter var således saglig, fordi der var mistanke om, at hun havde videregivet forretningshemmeligheder.

Højesteret lagde også vægt på, at ingen af de mails, som virksomheden undersøgte, var markeret som privat korrespondance i emnefeltet. Højesteret fandt det ikke bevist, at virksomheden havde gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang, end hvad der var nødvendigt henset til undersøgelsens formål.

Registrering af e-mails er omfattet persondataloven

Generelt skal man huske, at både persondataloven og straffeloven indeholder regler for virksomhedens adgang til en medarbejders mailkorrespondance.

For eksempel er virksomhedens registrering af medarbejdernes brug af internettet og mailkorrespondance omfattet af persondatalovens regler. Endvidere er det ifølge straffeloven strafbart at læse andres lukkede breve, herunder også private e-mails.

På trods af disse regler, fastslår Højesteret, at der er situationer, hvor virksomheden har et sådan sagligt formål, at det begrunder en gennemgang af korrespondance, der muligvis er privat. Dette var tilfældet i den konkrete sag.

DI's råd

Sagen viser, at det efter omstændighederne kan være i orden at gennemgå en medarbejders mailkorrespondance, også selvom korrespondancen muligvis er privat.

Sagen viser også, at det er vigtigt at fastsætte retningslinjer for medarbejdernes brug af internet og e-mail ved hjælp af arbejdsgivers udstyr.

DI anbefaler, at I altid udviser tilbageholdenhed med at gennemgå korrespondance, der er markeret ”privat” eller på anden måde fremstår privat.

Hvis der opstår situationer, hvor I har behov for at gennemgå en medarbejders mailkorrespondance, bør I altid gøre jer klart, hvad det saglige formål med gennemgangen er.

DI anbefaler, at I søger rådgivning hos DI, før I iværksætter en gennemgang af medarbejderens korrespondance.

Har I en politik for brugen af e-mails?

I den nylige sag afgjorde Højesteret, at virksomheden har ret til at gennemgå medarbejderens private e-mails sendt via arbejdsmailen. Virksomheden havde nemlig en begrundet mistanke om, at medarbejderen videregav forretningshemmeligheder. Har I eller overvejer I at udarbejde en politik for brugen af e-mails?

Diskuter sagen og spørgsmålet i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Har I en politik for brugen af e-mails?

I den nylige sag afgjorde Højesteret, at virksomheden har ret til at gennemgå medarbejderens private e-mails sendt via arbejdsmailen. Virksomheden havde nemlig en begrundet mistanke om, at medarbejderen videregav forretningshemmeligheder. Har I eller overvejer I at udarbejde en politik for brugen af e-mails?

Diskuter sagen og spørgsmålet i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Læs mere om virksomhedens mulighed for at udarbejde en personalepolitik om medarbejdernes brug af internet og e-mail og find de lovtekster, der havde relevans i sagen.  

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 11-03-2015 OPDATERET: 06-03-2017