På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

GPS-overvågning krævede individuel orientering

DATA & KONTROL. Det var i strid med persondatalovgivningen at overvåge medarbejdere med GPS, uden at de var orienteret individuelt først. Det har Datatilsynet afgjort i en sag.

Virksomheden havde orienteret om nyt system på møde

En taxivirksomhed gav besked til medarbejderne om et nyt GPS-overvågningssystem på et vognmandsmøde samt i virksomhedens nyhedsbrev.

Formålet med overvågningen var ifølge virksomheden, at de med overvågningen hurtigere kunne afgøre kundeklager, uden at den pågældende chauffør, som havde udført kørslen, nødvendigvis behøvede at blive involveret i klagebehandlingen. Derudover kunne virksomheden i en alarmsituation straks se, hvor vognen befandt sig, hvor den havde været, og hvor den var på vej hen.

Medarbejder kørte privat i bilen

Virksomheden opdagede efter indførelsen af GPS-overvågningen, at en enkelt medarbejder kørte private ærinder i arbejdstiden. Medarbejderen havde dog ikke været til orienteringsmødet om den nye GPS-overvågning og var heller ikke blevet orienteret på andre måder om den nye overvågning. Medarbejderen mente derfor, at virksomheden havde overtrådt persondataloven og klagede til Datatilsynet.

Datatilsynet: Orientering skal ske til den enkelte medarbejde

Datatilsynet gav medarbejderen medhold i, at overvågningen ikke var lovlig, fordi informationen om den nye GPS-overvågning ikke var givet til hver enkelt medarbejder, men kun på et generelt møde.

Derudover lagde Datatilsynet vægt på, at overvågningen var anvendt til andet end det formål, der var angivet på informationsmøderne, hvilket er i strid med persondatalovgivningen.

Datatilsynet gjorde kun brug af påtale over for virksomheden og henstillede derfor, at virksomheden skulle overholde oplysningsforpligtigelsen.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser at I ikke kun skal være opmærksomme på reglerne om kontrolforanstaltninger, når det kommer til GPS, men at I også skal tænke på persondatalovgivningen. En virksomhed, der er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO, skal således sikre sig, at både reglerne i denne aftale og reglerne i persondataloven overholdes.

Den konkrete afgørelse fra Datatilsynet er dog ikke et udtryk for, at det er usagligt, at virksomheden kontrollerer medarbejderes arbejdsindsats i arbejdstiden. I må forsat gerne kontrollere medarbejderes arbejdsindsats i arbejdstiden, og det behøver ikke at stå i ansættelseskontrakten. Brug af en sådan kontrolforanstaltning er ikke en væsentlig ændring, som skal varsles med personens individuelle opsigelsesvarsel.

I skal dog huske at orientere efter persondataloven, hvis medarbejderen vil blive overvåget samt at følge reglerne om varsling af kontrolforanstaltninger.

Registrering af medarbejdernes færden via GPS er omfattet af persondataloven, hvilket stiller krav til jeres oplysningspligt. Det betyder, at I skal give medarbejderne forudgående besked om, at registreringen finder sted, og at oplysningerne kan blive gennemgået. Derudover skal I beskrive formålet eller alle formålene, hvis der er flere. Oplysningspligten efter persondataloven kræver, at I orienterer hver enkelt medarbejder.

Virksomheder, der er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO skal også varsle brugen af kontrolforanstaltninger efter reglerne i denne aftale. Brugen af eksempelvis GPS-overvågning kræver nemlig, at I følger aftalens procedure om kontrolforanstaltninger. Dette indebærer blandt andet, at I skal varsle brug af kontrolforanstaltningerne senest seks uger inden, at I sætter dem i værk. Hvis I har et samarbejdsudvalg, skal kontrolforanstaltningen desuden drøftes i udvalget. Alternativt kan I give varslingen til tillidsrepræsentanten.

Da I som virksomhed skal kunne bevise, at medarbejderne er blevet orienteret efter begge regelsæt, er det en god idé, at både oplysningen og/eller varslingen sker skriftligt.

PUBLICERET: 01-12-2015 OPDATERET: 07-11-2016