På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forskelsbehandling at sammenligne pædagogmedhjælper med terrorist

FORSKELSBEHANDLING. Det er ledelsens ansvar at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det blev for nylig slået fast af Ligebehandlingsnævnet, som har afgjort, at en institution skal betale godtgørelse til en pædagogmedhjælper, som blev forskelsbehandlet med henvisning til hans hudfarve og etniske baggrund.
Modelfoto: Colourbox

”Du kommer væltende ind af døren som en terrorist”

En pædagogmedhjælper, der blev ansat den 15. november 2012, følte sig udsat for forskelsbehandling i to episoder, der begge fandt sted i det første halvår af 2016. I begge tilfælde handlede det om kommentarer fra en leder, der blev ansat ved årsskiftet 2015-2016, og som altså var nyansat, da situationerne opstod.

Første episode fandt sted, da lederen prøvede at finde pædagogmedhjælperen. Lederen ledte efter ham og spurgte en kollega, hvor ”ham den mørke af dem” var.

Den pågældende kollega gjorde overfor lederen opmærksom på, at hun syntes, at det var en tarvelig måde at omtale pædagogmedhjælperen på, men gjorde i øvrigt ikke mere ved sagen.

Den anden episode fandt sted, da pædagogmedhjælperen forstyrrede et møde mellem hans nye leder og institutionens pædagogiske leder.

Da pædagogmedhjælperen kom ind i lokalet, udbrød lederen: ”Du kommer væltende ind af døren som en terrorist”.

Gav hånd efter forsoningsmøde

Institutionen mente, at lederens udtalelser ikke var så grove, at der kunne være tale om forskelsbehandling. Hans kommentar om en terroristlignende opførsel var ment som en sjov bemærkning, som pædagogmedhjælperen, ifølge lederen, selv lo af. Lederen havde ikke haft til hensigt at skabe et ubehageligt eller ydmygende arbejdsmiljø for pædagogmedhjælperen.

Da lederen fra anden side blev gjort opmærksom på, at pædagogmedhjælperen var blevet stødt over hans kommentarer, opfordrede han tillidsrepræsentanten til at arrangere et forsoningsmøde med henblik på at få renset luften. Efter mødet gav de begge hånd, og lederen garanterede, at det ikke ville gentage sig.

Institutionen pointerede, at pædagogmedhjælperen kontaktede sin områdechef efter episoden om terroristkommentaren. Områdechefen opfordrede ham til selv at indgå en dialog med lederen for at få afklaret konflikten og eventuelt inddrage sin tillidsrepræsentant, hvilket han ikke gjorde.

Forskelsbehandling, men en lav godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet konkluderede, at institutionen ikke havde bevist, at de i tilstrækkelig grad havde sikret sig et chikanefrit arbejdsmiljø for pædagogen. Lederens udtalelser om pædagogmedhjælperens hudfarve og etniske oprindelse var i strid med forskelsbehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet lagde særlig vægt på karakteren af udtalelsen i den anden episode samt på, at udtalelserne kom fra en overordnet.

Godtgørelsen blev fastsat til 5.000 kr., hvilket i forhold til andre sager er en forholdsvis lav godtgørelse. Ligebehandlingsnævnet lagde i den sammenhæng vægt på, hvor alvorlig hændelserne havde været, men især på, hvordan konflikten var blevet håndteret efterfølgende.

Til sammenligning tilkendte Vestre Landsret i 2008 en bagersvend en godtgørelse på 100.000 kr. efter hans arbejdsgiver var kommet med en række ydmygende og nedværdigende udtalelser om bagersvendens seksualitet.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Arbejdsgiver har pligt til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed og er forpligtet til i rimeligt omfang at sikre sine ansatte mod chikane.

Hvis en medarbejder henvender sig til sin arbejdsgiver, fordi han føler sig chikaneret af andre medarbejdere, bør arbejdsgiveren tage dette meget seriøst og søge at håndtere situationen. Dette kan f.eks. ske ved afholdelse af dialogmøder.

Især ledere bør afholde sig fra at lave sjov med f.eks. medarbejdernes race, hudfarve, religion, politiske holdninger, seksuelle orientering, alder, handicap eller nationalitet, der alle er forhold, der er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Det samme gælder for køn, der er beskyttet efter ligebehandlingsloven.

Også uden for disse beskyttede kategorier bør arbejdsgiver selvfølgelig sikre, at medarbejderne har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 18-09-2017 OPDATERET: 20-09-2017