På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forbud mod bleskift var i strid med ligebehandlingsloven

PERSONALEPOLITIK. Ligebehandlingsnævnet har netop afgjort, at en daginstitutions interne retningslinjer om, at mænd ikke måtte hjælpe børn ved toiletbesøg, tøj- og bleskift, var i strid med ligebehandlingsloven.

Kun kvindelige ansatte måtte hjælpe

På baggrund af børnenes forældre udarbejdede en daginstitution i tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne interne retningslinjer, så kun kvindelige pædagoger måtte hjælpe børn ved toiletbesøg, tøj- og bleskift. En stor del af det daglige arbejde for en pædagog var altså øremærket til kvinder.

Principiel klage

Der har før været klaget over retningslinjerne af en mandlig pædagog ved Ligebehandlingsnævnet. Sagen blev afvist, fordi manden ikke selv arbejdede i børnehaven og derfor ikke opfyldte det generelle krav om retlig interesse for at indbringe en klage efter dansk ret.

Institut for Menneskerettigheder kan derimod indbringe sager af principiel karakter for Ligebehandlingsnævnet, hvis det har alvorlige konsekvenser for en større gruppe mennesker. Instituttet mente, at børnehavens regler udgjorde forskelsbehandling af mænd og klagede på ny over for Ligebehandlingsnævnet.

Direkte forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet var enige med Institut for Menneskerettigheder i, at mænd generelt efter de interne retningslinjer vil blive behandlet ringere end kvinder, og konkluderede, at reglerne udgjorde direkte forskelsbehandling.

Nævnet pointerede også, at det ville have en negativ effekt på arbejdsmarkedet generelt. Ved ansættelsen af pædagoger vil begrænsningen af, hvad mandlige pædagoger kan foretage sig, medføre, at mænd højst sandsynligt vil blive tilsidesat i ansættelsesprocessen.

Det faktum, at retningslinjerne var udarbejdet med input fra både forældre og personale, var uden betydning. Ligebehandlingsloven kan ikke fraviges til skade for medarbejderen – i dette tilfælde mænd.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen viser, at man ikke internt kan fravige det lovbeskyttede udgangspunkt, at mænd og kvinder skal behandles lige med lige vilkår for deres arbejde. Hensyn til medarbejdere kan ikke fraviges ved personalepolitik. I sådanne tilfælde er personalepolitikken ifølge ligebehandlingsloven ugyldig.

Kontakt DI, hvis du er i tvivl om virksomhedens personalepolitik.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnet afgørelse J.nr. 2016-6810-44615.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-05-2017 OPDATERET: 09-08-2018