På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Brevkassen: Hvilke informationer har tillidsmanden krav på?

SAMARBEJDE. En virksomhed har spurgt til, hvilke informationer en tillidsrepræsentant på Industriens Overenskomst har krav på at få. Det er ikke al kommunikation i form af breve og kontrakter m.m. mellem en virksomhed og en medarbejder, som tillidsrepræsentanten kan kræve udleveret fra virksomheden.
Modelfoto

Spørgsmål:

Hvilke informationer har tillidsrepræsentanten krav på?

Svar:

Her er et hurtigt overblik over de informationer, en tillidsrepræsentant har krav på efter Industriens Overenskomst. Tillidsrepræsentanten har ikke krav på andre informationer, f.eks. breve, kontrakter mv., hvis der ikke er en lokalaftale om udlevering af informationer.

1) Ansættelser
Tillidsrepræsentanten skal ”ved forestående ansættelser … bedst muligt holdes orienteret herom”, jf. IO § 4, stk. 5.

2) Afskedigelser
Tillidsrepræsentanten skal ”ved forestående …  afskedigelser bedst muligt holdes orienteret herom”, jf. IO § 4, stk. 5.

Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten skal have oplyst navn på medarbejderen, inden opsigelsen bliver udleveret (kan godt ske umiddelbart inden).

3) Overarbejde
”Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om overarbejdets omfang”, jf. IO § 13, stk. 1.

Orienteringen skal som udgangspunkt ske inden og ellers snarest muligt efter, at overarbejdet er udført, evt. pr. sms.

Funktionærlignende ansatte er ikke omfattet af orienteringspligten, jf. IO bilag 5, pkt. A5:

”Ved overarbejde i forbindelse med det arbejde de funktionærlignende normalt udfører, er overarbejdet ikke omfattet af Industriens Overenskomst § 13, stk. 1, 2. afsnit og stk. 3. Tillidsrepræsentanten har påtaleret ved misbrug og skal, hvis forholdene giver anledning til det, have oplyst omfanget af overarbejdet.”

4) Ændring af daglig arbejdstid/pauser
”Ved bestemmelsen af, hvorledes den daglige og ugentlige arbejdstid samt spise- og hvilepauser skal fordeles, skal medarbejderne høres”, jf. IO § 9, stk. 1.

Efter høring kan ændring varsles med 14 dage.

5) Brug af vikarer
”Inden en virksomhed anvender vikarer, underrettes vedkommende tillidsrepræsentant herom”, jf. IO bilag 17, bem. pkt. 7.

Pligten udløses første gang, der skal bruges vikarer på virksomheden.

”På anmodning fra rekvirentvirksomhedens tillidsrepræsentant skal rekvirentvirksomheden informere denne om, hvilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har oplyst skal overholdes, for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden.”

6) Løn
”Kvartalsvise lønstatistikker udleveres til tillidsrepræsentanten/erne, såfremt der er lokal enighed herom.”

Dvs. at kvartalsvise lønstatistikker ikke er et krav, hvis der ikke er enighed, jf. IO § 4, stk. 8.

Hvis en lokalaftale om lønsystem forudsætter beregninger, har tillidsrepræsentanten ret til indsigt i datagrundlaget, så tillidsrepræsentanten kan beregne, om den betalte løn svarer til det, der er aftalt i lokalaftalen. Ellers har tillidsrepræsentanten ikke krav på oplysninger om de ansattes løn.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 03-05-2016 OPDATERET: 27-02-2017