På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

6 gode råd om sexchikane

CHIKANE. Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab formuleret nogle retningslinjer og anbefalinger til virksomheder, der gerne vil blive bedre til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

1. Signalér, at seksuel chikane er uacceptabelt

Det er vigtigt, at ledelsen sender et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt. Skab klare rammer for adfærd og meld dem ud, så alle på arbejdspladsen kender dem. Det sikrer, at de ansatte kender deres handlingsmuligheder og ved, at de har ledelsens opbakning til at bruge dem, hvis de oplever seksuel chikane.

2. Hav klare retningslinjer

Det er vigtigt, at I ved, hvad I skal gøre. Derfor er det nødvendigt med klare retningslinjer – både for, hvordan I vil identificere og forebygge seksuel chikane, og for hvordan I vil håndtere det, hvis problemet opstår.

Sørg for, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis de mener, der foregår chikane, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er. Centralt i retningslinjerne er også, hvordan I vil tage hånd om alle involverede parter, samt at alle kommer videre på en god måde.

Når I har drøftet og taget stilling til, hvilke retningslinjer der kan fungere for jeres arbejdsplads, er det en god idé at skrive dem ned. Sørg for, at alle kender retningslinjerne, og lad dem indgå i den oplæring og instruktion, I giver nyansatte.

Følg løbende op på, om jeres retningslinjer virker.

3. Brug dialog som værktøj

Virksomhedens kultur og værdier er et fælles ansvar og skabes i samspil mellem ledelse og ansatte. Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om. Derfor er det en god idé at tage udgangspunkt i hverdagen og tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone hos jer, og hvor jeres grænser går. På den måde kan I få en fælles forståelse af, hvornår der er tale om seksuel chikane.

4. Sig fra

Sammen kan I forebygge seksuel chikane ved at gøre det nemmere at sige fra. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på hinandens grænser, og det er vigtigt at huske, at I taler om seksuel chikane. Tal om, hvordan man kan sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser.

5. Klarlæg roller og ansvar

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane er et fælles ansvar i virksomheden. Drøft og tag stilling til, hvem der har hvilke roller og opgaver. Det gælder både i forhold til arbejdet med at forebygge og med at håndtere seksuel chikane.

Find ud af, om I har de nødvendige kompetencer i virksomheden til at arbejde med seksuel chikane, hvis en kollega eller medarbejder udsættes for seksuel chikane.

6. Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane

Det første vigtige skridt er at sætte seksuel chikane på dagsordenen, og kunsten ligger i at bevare dette fokus. Tal om, hvordan I kan bevare den nødvendige opmærksomhed på forebyggelsen af seksuel chikane.

I kan f.eks. gøre det til et tilbagevendende punkt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, på personalemøder samt på møder i arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget eller medbestemmelsesudvalget.

Husk også at gøre det til en del af oplæring og instruktion af nyansatte.

Grundlæggende principper

Når I som arbejdsgiver laver retningslinjer for at håndtere seksuel chikane, er det vigtigt, at I er opmærksomme på:

  • At udvise den nødvendige diskretion/beskyttelse af de involveredes værdighed og privatliv. Eksempelvis må I ikke videregive oplysninger om sagen til uvedkommende.
  • At undersøge klager konkret og behandle dem hurtigst muligt.
  • At alle de involverede parter har ret til en saglig og fair behandling
  • At klager bør være underbygget af udførlige oplysninger, herunder eventuelt vidneudsagn, således at I undgår falske anklager
  • At det kan blive nødvendigt at inddrage ekstern bistand, f.eks. til at undersøge konkrete tilfælde og til fremtidig forebyggelse

Arbejdsmiljøloven § 9 a: "Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane."

Ligebehandlingsloven § 1, stk. 6: "Der foreligger sexchikane, når der udvises uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænge en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima."

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-05-2018 OPDATERET: 10-01-2019