På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomheder uden tillidsrepræsentant kan også lave lokalaftaler

LOKALAFTALE. En virksomhed kan godt indgå en lokalaftale med de ansatte, selv om der ikke er en tillidsrepræsentant. Det har en faglig voldgift netop slået fast.

Varierende arbejdstid kræver lokal enighed

Lokalaftaler skal efter Industriens Overenskomst indgås med tillidsrepræsentanten eller en talsrepræsentant. Men hvis der ikke er sådan en, kan virksomheden alligevel indgå lokalaftale. Det kan ske ved, at samtlige medarbejdere under aftalen underskriver lokalaftalen. Det er nu fastslået af en voldgiftsret.

Virksomheden formulerede lokalaftale

En virksomhed under Industriens Overenskomst skulle udføre en entreprise i Danmark, men primært med polsk arbejdskraft. Virksomheden havde efter råd fra DI udarbejdet en lokalaftale om at variere den ugentlige arbejdstid. På den måde kunne der arbejdes mange timer i nogle uger, og medarbejderne kunne tage hjem på afspadsering i andre uger.

Da der var tale om et nyt projekt, havde virksomheden endnu ingen ansatte og derfor heller ingen tillidsrepræsentant.  

Fagforbund: Aftaler kræver forhandling

På et møde med kommende medarbejdere blev lokalaftalen forelagt, og de deltagende medarbejdere skrev aftalen under. Senere ansatte underskrev en kopi af aftalen ved ansættelsen.

CO-industri mente, at lokalaftalen var ugyldig, fordi den ikke var forhandlet med ”et kollektiv af medarbejdere”, men bare var et ensidigt udarbejdet tillæg til kontrakten – ”take it or leave it”. Derfor krævede de alle timer ud over 37 pr. uge betalt som overtid.

Ingen formkrav i overenskomsten

Opmanden (dommeren) i voldgiftsretten fastslog, at der ikke er særlige krav i overenskomsten om fremgangsmåde eller form ved indgåelse af lokalaftaler, f.eks. at der skal være en forudgående forhandling eller en særlig organisering af medarbejdere.

Der skal ikke meget til for at konstatere lokal enighed. Opmanden lægger vægt på, at hvis et flertal af medarbejderne ønsker det, kan lokalaftaler jo opsiges, og hvis medarbejderne skriver under på en lokalaftale, så er den gyldig.

I den konkrete sag mente opmanden, at lokalaftalen med oversættelse var forelagt medarbejderne og underskrevet. Derfor var den gyldig også for senere ansatte.

Lønaftale også OK

Ud over en lokalaftale om arbejdstid havde medarbejderne også skrevet under på en lønaftale, hvor lønnen ville stige over flere år afhængig af medarbejderens erfaring i jobbet. CO-industri mente, at den afskar medarbejderne fra den årlige lønforhandling, som de har ret til efter overenskomsten.

Opmanden fandt, at aftalen ikke stred mod overenskomsten, da der ikke er krav om, at en lønaftale udtrykkeligt skal henvise til overenskomstens regel om årlig lønforhandling.

DI's råd

Sagen viser, at der kan indgås lokalaftaler efter Industriens Overenskomst, også selv om der ikke er valgt en tillidsrepræsentant eller en talsrepræsentant efter § 1, stk. 10.

Hvis en lokalaftale præsenteres for samtlige, der så skriver under, er aftalen gyldig. Overenskomstfravigende lokalaftaler kræver dog, at det er en tillidsrepræsentant, der underskriver.

Relevante bestemmelser i Industriens overenskomst: 

  • § 8, stk. 1
  • § 1, stk. 10
  • § 9, stk. 2

Lokalaftaler kan efter Industriens Overenskomst indgås i denne rangfølge:

  • Med en godkendt tillidsrepræsentant, som er medlem af et forbund i CO-industri. 
  • Med en talsrepræsentant, valgt efter IO § 1, stk. 10.
  • Med det organ, som plejer at indgå lokalaftaler, f.eks. SU.
  • Med samtlige berørte medarbejdere ved individuel underskrift.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-05-2016 OPDATERET: 07-11-2016