På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhed frikendt for organisationsfjendtlig handling

ORGANISATIONSANSVAR. En virksomhed opsagde et antal medarbejdere på grund af reduktion i arbejdsopgaver. Forbundet mente, at to af medarbejderne blev opsagt, fordi de var fagligt aktive, men Arbejdsretten frikendte virksomheden, som ikke kendte til medarbejdernes faglige engagement.
Modelfoto

For mange medarbejdere

Færre opgaver hos en kunde betød, at en servicevirksomhed blev nødt til at omorganisere og tilpasse antallet af medarbejdere til kontrakten. Virksomheden opsagde derfor otte ud af de 99 servicemedarbejdere, der var ansat på kontrakten.

Kundechefen og hendes to serviceledere besluttede i begyndelsen af december 2016, hvad der skulle gøres, og hvilke medarbejdere der skulle opsiges. På grund af den forestående jul besluttede de, at opsigelserne først ville blive udleveret i ugen efter nytår. Dog havde kundechefen allerede under en julesammenkomst i december 2016 oplyst, at der ville blive opsagt et antal medarbejdere efter jul.

Hele denne personalekabale blev noteret og senere fremlagt i Arbejdsretten – i kundechefens kalender på et antal kalenderblade i december 2016.

Opsigelserne blev afsendt 5. januar 2017.

Protest mod to af opsigelserne

Forbundet påstod, at to af opsigelserne var udtryk for en organisationsfjendtlig handling, fordi den ene af de opsagte havde tænkt sig at opstille til valget som tillidsrepræsentant, og den anden til valget som suppleant, selv om rollen som suppleant ikke findes i Serviceoverenskomsten.

Forbundet hævdede, at virksomheden kendte til de opsagte medarbejderes planer og indbragte opsigelserne både for Afskedigelsesnævnet og Arbejdsretten, hvilket er højst usædvanligt.

Opsagt på grundt af højt sygefravær

Grunden til, at virksomheden havde opsagt disse to medarbejdere, var blevet uddybet af forbundet i svarskriftet for Afskedigelsesnævnet, men var slet ikke blevet kommenteret i Arbejdsretten.

De uddybende begrundelser til den ene af de to opsigelser var, at ”TR-kandidaten” havde et højt sygefravær i 2016. På beslutningstidspunktet i december havde hun været uafbrudt syg siden 25. oktober, ligesom hun havde haft 16 sygedage først på året. Hun nåede ikke at blive rask og møde op på arbejdspladsen, førend hun fratrådte i maj 2017. Kandidaten til ”suppleantposten” havde haft 19 sygedage i 2016.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten skulle tage stilling til, om der var udøvet en organisationsfjendtlig handling ved opsigelsen af den mulige TR-kandidat og TR-suppleantkandidat.

Arbejdsrettens afgørelse blev blandt andet truffet på baggrund af de faktiske data fra svarskriftet i Afskedigelsesnævnssagen, fordi de to opsagte, under forklaringerne i Arbejdsretten slet ikke kunne huske, at de havde fået oplyst grunden til opsigelserne. Arbejdsretten afviste alle klagepunkterne, og virksomheden blev frifundet.

Arbejdsretten lagde ved afgørelsen vægt på kundechefens og serviceledernes forklaringer om kundens krav, nødvendigheden af de foretagne rokeringer og afskedigelser og baggrunden for fyringerne og tidspunktet for beslutningen, primo december, selv om der ud over kundens skriftlige oplysninger om lukning etc., alene var tale om dokumentation i form af kalenderoptegnelser.

Kendte ikke til kandidatur som tillidsrepræsentant

Det var for Arbejdsretten endvidere et væsentligt element, at de to klagere erkendte, at de ikke konkret havde oplyst virksomheden om, at medarbejderne ville vælge en tillidsrepræsentant og heller ikke om, at de ville stille op til posten.

Dansk Arbejdsgiverforening og DI førte sagen for virksomheden i Arbejdsretten. 

DI's råd

Det gik godt set fra arbejdsgiverside her, fordi der var dokumentation for de overvejelser og planlægningen, som kundechefen og servicelederne havde været igennem.

Godt nok lidt utraditionel dokumentation i form af kalendernotater, men meget troværdige. Dokumentation for den forudgående planlægning, beslutningsproces etc. er altid vigtige elementer ved vurderingen af, om en opsigelse er vilkårlig eller usaglig, eller som påstået i denne sag udtryk for en organisationsfjendtlig handling.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse i sag nr. AR2017.0467, som i sin afgørelse henviser til Hovedaftalen § 1.

Hovedaftalen § 1, 2. punktum er formuleret således: ”Som organisationsfjendtlig handling anses derfor forhold, hvorefter en af nærværende hovedaftale bundet part foretager handlinger rettet mod en anden part begrundet i organisationstilhørsforholdet og således ikke ud fra faglige motiver.”

2. punktum beskriver handlinger, der modarbejder intensionerne i § 1, som de er beskrevet i 1. punktum. Her står: ”Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster, eventuelt under hovedorganisationernes medvirken, forpligter hovedorganisationerne og deres medlemmer sig til hverken direkte eller indirekte at lægge hindringer i vejen for, at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig inden for hovedorganisationernes organisatoriske rammer.”

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-03-2018 OPDATERET: 20-03-2018