På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vikaraftale betød flere vikarer

VIKARAFTALE. En virksomhed havde lavet en vikaraftale, som havde til hensigt at udvide virksomhedens mulighed for at bruge vikarer. Men ordlyden var uklar, og en faglig voldgift skulle derfor afgøre, om bestemmelsen nu også gav virksomheden den fleksibilitet, den ønskede. Virksomheden vandt sagen.

Baggrunden for overenskomstforhandlingerne

En virksomhed havde en overenskomst, som indeholdt en vikaraftale, der begrænsede virksomhedens brug af vikarer.

En ny vikaraftale var blevet forhandlet på et tidspunkt, hvor virksomheden befandt sig i en særdeles alvorlig og konkurstruende situation. Den nye vikaraftale var et vigtigt element i virksomhedens kommercielle satsning fremover, og ifølge virksomheden gav den nye aftale en både udvidet og mere fleksibel adgang til at anvende vikarer.

Uenighed om loft for brugen af vikarer

Efterfølgende var parterne imidlertid blevet uenige om, hvordan aftalens loft for vikarbrug skulle forstås – loftet var defineret som 12 procent af de fastansatte omregnet til FTE – Full Time Equivalent.

FTE er et udtryk for en ansat, der arbejder fuldtids i et år. Antallet af FTE på en virksomhed kan være lavere end antallet af ansatte ’hoveder’.

Fleksibilitet er helt centralt

Det var og er helt centralt for virksomheden, at vikararbejdet kan fordeles på et ubestemt antal vikarer, og at grænsen på de 12 procent alene skal være opfyldt på årsbasis.

Det skyldes dels, at bemandingsbehovet varierer hen over året dels, at virksomheden har behov for så megen fleksibilitet som muligt.

Fortolkningsbidrag

Voldgiftretten lagde i afgørelsen vægt på, at parterne ved aftalen havde en fælles forståelse af, at vikaraftalen gav virksomheden udvidet adgang til at bruge vikarer.

Aftalens ordlyd og formål samt det faktum, at overenskomst-forhandlingerne blev gennemført på et tidspunkt, hvor virksomheden var i økonomisk krise, afgjorde, at opmanden valgte at tolke vikarbestemmelsen til fordel for virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd
Sagen viser, at ved fortolkningen af overenskomster lægges der vægt på den kontekst, som de er indgået i og parternes fælles forståelse på indgåelsestidspunktet.
PUBLICERET: 04-05-2016 OPDATERET: 31-10-2016