På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vederlag til tillidsrepræsentanter

OK2017. Ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev det aftalt, at tillidsrepræsentanterne på blandt andet Fællesoverenskomsten og Serviceoverenskomsten har ret til et vederlag. Ordningen træder i kraft den 1. marts 2018, men første udbetaling sker med udgangen af september 2018. Vederlaget udbetales centralt, så den enkelte arbejdsgiver skal ikke udbetale vederlag til tillidsrepræsentanten.

Udvidelse af vederlagsordningen

Der har længe været en aftale om, at tillidsrepræsentanterne på blandt andet Industriens Overenskomster modtager et vederlag for den tid, tillidsrepræsentanten bruger på hvervet uden for arbejdstiden.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 aftalte vi at udvide ordningen, så også tillidsrepræsentanter på Fællesoverenskomsten fik ret til vederlaget. Ordningen er også indført på de fleste andre overenskomster, blandt andet overenskomster mellem DI og 3F transport, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, og en række andre overenskomster.

Arbejdsgiver skal ikke udbetale vederlaget

For virksomheder, som er omfattet af Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (HTUS-fonden), er det aftalt, at vederlaget finansieres ved et særskilt bidrag til HTUS-fonden og udbetales centralt.

Den enkelte virksomhed skal altså ikke udbetale vederlaget til tillidsrepræsentanten.

Det endelige bidrag til fonden er endnu ikke fastlagt, men vil blive besluttet af HTUS-fondens bestyrelse. Når bidraget er fastlagt, vil der ske en særskilt opkrævning af beløbet hos den enkelte virksomhed.

Vederlaget afhænger af valggrundlaget

 

Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer modtager et årligt vederlag på 9.000 kr.

Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer modtager et årligt vederlag på 16.500 kr.

Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover modtager et årligt vederlag på 33.000 kr.

Betales halvårligt bagud

Selv om ordningen træder i kraft pr. 1. marts 2018, vil første betaling ske med udgangen af september måned 2018, da vederlaget udbetales halvårligt bagud.

DI's råd

Virksomheder som allerede indbetaler til HTUS-fonden skal ikke foretage sig noget i forbindelse med vederlaget på nuværende tidspunkt. Der vil blive fremsendt yderligere informationer om bidraget senere.

For andre virksomheder afhænger ordningen af aftalen i den konkrete overenskomst. Der vil dog normalt ikke være tale om udbetalinger direkte fra virksomheden. Hvis du er i tvivl så kontakt DI.

PUBLICERET: 20-02-2018 OPDATERET: 20-02-2018