På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ufaglærte kunne delvist overtage opgave fra faglærte

OVERENSKOMST. Montører hos en større sikkerhedsvirksomhed havde udført batteriskift i privatalarmer i ca. 16 år. Fra 2016 blev en del af disse batteriskift af driftsmæssige årsager overtaget af vagter, som var omfattet af en anden overenskomst.

Driftsmæssig begrundelse for at flytte opgaven

Privatalarmer har siden omkring 2000 været installeret med lithiumbatterier, der skal udskiftes ca. hvert andet år. Opgaven med batteriskift havde fast ligget hos en større sikkerhedsvirksomheds montører, der var omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten.

Imidlertid besluttede sikkerhedsvirksomheden omkring årsskiftet 2015/2016, at en del af batteriskiftene skulle udføres af alarmpatruljevagter, der i forvejen kører i beredskab ude på vejene.

Det gav flere praktiske fordele. Vagternes arbejdstid blev udnyttet bedre, batterierne kunne skiftes sen eftermiddag eller aften, når kunderne var hjemme, eller når vagten alligevel var på adressen pga. en alarm. Desuden kunne sikkerhedsvirksomheden spare penge, fordi de ikke skulle sende en højtlønnet montør ud til en kunde blot for at skifte batterier.

Forbundet protesterede

Forbundet protesterede på vegne af montørerne over, at en del af montørernes arbejde blev flyttet til vagterne, der var omfattet af en anden overenskomst, nemlig Brancheoverenskomst for vagtselskaber.

Forbundets påstand var, at når vagterne udførte opgaven, skulle de være omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten.

Forholdsvis simpel og yderst begrænset del

Dommeren i den faglige voldgift, der skulle tage stilling til spørgsmålet, mente, at det var berettiget, at virksomheden havde flyttet en del af batteriskiftene til vagterne, selv om de var omfattet af vagtoverenskomsten.

Han begrundede sin afgørelse med, at batteriskiftene var en forholdsvis simpel og yderst begrænset del af de alarminstallationsarbejder, som Alarm- og Elektrikeroverenskomsten omfatter. Han mente derfor, at der var tale om ufaglærte delelementer af montørernes opgaver.

Det var kommet frem under sagen, at vagterne kunne udføre opgaven efter en ganske kort oplæring, og at opgaven gennemsnitligt kun fyldte mellem 2 pct. og 3 pct. af deres arbejdstid.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd

Sagen viser, at I som virksomhed kan flytte en opgave, der tidligere har været udført af faglærte til ufaglærte. Det kræver dog, at opgaven er eller er blevet en ufaglært del af de faglærtes opgaver.

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at I som virksomhed hele tiden skal overveje, hvor en opgave mest fordelagtigt – både driftsmæssigt og økonomisk – skal ligge.

Vi skal dog anbefale, at I kontakter DI, før I flytter en eller flere opgaver fra en medarbejdergruppe til en anden, da der kan være begrænsninger i jeres ledelsesret mht. fordeling af arbejdsopgaver mellem medarbejdergrupper. Denne begrænsning kan f.eks. fremgå af overenskomster, lokalaftaler eller kutymer.

PUBLICERET: 10-10-2017 OPDATERET: 28-02-2018