På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tillidsrepræsentanter måtte ikke ydmyge ”de gule”

ADVARSEL. En faglig voldgift har slået fast, at det var i orden at give to tillidsrepræsentanter advarsler for at udelukke medarbejdere, der ikke var organiseret i 3F, fra et orienterings- og afstemningsmøde om lønforhandlinger. Måden, udelukkelsen foregik på, var stærkt kritisabel, da den var egnet til at ydmyge og udstille medarbejderne.
Modelfoto

Først ind, så ud

I forlængelse af kollektive lønforhandlinger indkaldte to tillidsrepræsentanter ved opslag alle medarbejdere til at høre om virksomhedens løntilbud og stemme om, hvorvidt medarbejderne ville acceptere tilbuddet.

Da alle ca. 40 medarbejdere havde sat sig ned, og fællestillidsrepræsentanten havde sikret sig, at alle var ankommet, bad han de medarbejdere, der ikke var organiseret i 3F, om at forlade lokalet.  Ca. 6 medarbejdere rejste sig og gik ud.

Én af medarbejderne sad bagerst i lokalet og måtte gå forbi alle kollegerne. En anden havde kort tid forinden meldt sig ud af 3F, hvilket han ikke havde fortalt kollegerne.

Advarsel for mobning

Virksomheden blev kontaktet af nogle af de medarbejdere, der var blevet sendt ud af mødet om lønforhandlinger. De var oprevet og følte sig udstillet og ydmyget. De var gået til mødet i god tro og i overensstemmelse med en årelang praksis på virksomheden, hvorefter alle medarbejdere uanset organisering deltog i både orientering om forhandlingsresultatet og eventuel afstemning.

På et møde med deltagelse af DI og forbundet udleverede virksomheden en alvorlig skriftlig advarsel til begge tillidsrepræsentanter for mobning af ikke-organiserede/”gule” medarbejdere, herunder overtrædelse af virksomhedens Code of Conduct, hvorefter alle medarbejdere skal behandles med respekt.

Egnet til ydmygelse

Dommeren slog fast, at det var kritisabelt, at tillidsrepræsentanterne, i strid med hidtidig praksis, udelukkede de medarbejdere, der ikke var medlem af 3F, fra at deltage i et møde om lønforhandlinger, der vedrørte alle medarbejdere.

Det var efter dommerens opfattelse i høj grad kritisabelt, at udelukkelsen af medarbejderne skete ved, at medarbejderne først blev indkaldt til møde og derefter, foran alle de øvrige medarbejdere, blev bedt om at forlade lokalet.

Og de havde krav på at være der

I sagen blev det også slået fast, at når en tillidsrepræsentant i henhold til den gældende overenskomst forhandler lokalløn på alle medarbejderes vegne, har alle medarbejdere samme krav på en orientering om resultatet af lønforhandlingen og ret til at deltage i en eventuel afstemning herom.

Derfor var det også i strid med overenskomsten, at de var blevet udelukket fra at deltage i informationsmødet og den efterfølgende afstemning.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen understreger, at tillidsrepræsentanter skal behandle alle kolleger med respekt, også dem der ikke er medlem af deres eget forbund, og at virksomhederne, ligesom over for andre medarbejdere, kan give tillidsrepræsentanter en advarsel, når de går over grænserne for acceptabel adfærd.

Sagen viser også, at når tillidsrepræsentanter varetager alle medarbejderes interesser, har alle medarbejdere lige adgang til information og medbestemmelse. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-08-2018 OPDATERET: 08-08-2018