På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tillidsrepræsentant skulle først have besked, da aftalen om forlængelse var indgået

INDUSTRIENS OVERENSKOMST. Virksomheden var ikke forpligtet til på forhånd at orientere tillidsrepræsentanten om, hvem af nogle opsagte medarbejdere, som fik tilbudt forlængelse af opsigelsesvarsel.

Flytningen af produktionen gik ikke som planlagt

En virksomhed ville samle produktionsfaciliteterne på færre fabrikker, og det blev besluttet at lukke produktionen i Danmark. Derfor måtte virksomheden afskedige alle produktionsmedarbejderne.

Som det ofte sker, kunne udflytningen ikke gennemføres helt som planlagt, og ledelsen tilbød derfor et større antal medarbejdere en forlængelse af ansættelsen. De fleste sagde ja tak, men enkelte var ikke interesserede.

Utilfredse tillidsrepræsentanter

Virksomheden havde i hele processen, fra udflytningen blev meldt ud, til forlængelsen af de opsagte medarbejdere, en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne.

Tillidsrepræsentanterne var imidlertid ikke tilfredse med orienteringen fra ledelsen. De påstod, støttet af forbundene, at virksomheden skulle have orienteret tillidsrepræsentanterne om navnene på de medarbejdere, der skulle forlænges.

Da parterne ikke kunne blive enige om, hvad orienteringen skulle indeholde, og hvornår den skulle gives, endte sagen ved en faglig voldgift.

Ville have navne

I den faglige voldgift hævdede forbundet, at Industriens Overenskomstens § 4, stk. 5 skulle forstås sådan, at forlængelserne skulle sidestilles med ansættelser, og at tillidsrepræsentanten derfor skulle orienteres, inden forlængelserne blev gennemført. Og de hævdede, at orienteringen skulle indeholde navne på de forlængede medarbejdere.

Ikke som ved afskedigelser

Virksomheden anførte derimod, at man ikke kunne sidestille ansættelser med situationen ved afskedigelser, hvor tillidsrepræsentanten skal have navne på de pågældende medarbejdere, inden virksomheden gennemfører afskedigelser.

Tillidsrepræsentanten har ikke det samme behov for at få information om navne på nyansatte eller forlængede medarbejdere. Desuden er virksomheden ofte først sikker på, hvem af flere kandidater, der bliver ansat, når aftalen er indgået. Derfor kan man ikke orientere tillidsrepræsentanter forud for ansættelsen.

Orientering, når aftalen er indgået

Dommeren konkluderede, at forlængelserne måtte sidestilles med ansættelser i relation til orienteringen. Virksomheden var derfor forpligtet til at holde tillidsrepræsentanten bedst muligt orienteret om forlængelserne.

Dommeren var imidlertid uenig i forbundets udlægning af Industriens Overenskomst § 4, stk. 5, fordi medarbejderne først kunne betragtes som forlænget, når de havde accepteret virksomhedens tilbud om forlængelsen.  Virksomheden er ikke forpligtet til at orientere tillidsrepræsentanten om, hvem den påtænker at ansætte.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd

Afgørelsen fastslår, at arbejdsgivere på Industriens Overenskomst ikke er forpligtet til at orientere tillidsrepræsentanten om, hvem der påtænkes ansat i virksomheden.

Arbejdsgiver kan derfor fortsætte den praksis, der er i de fleste virksomheder, hvor tillidsrepræsentanten orienteres, når den endelige aftale om ansættelse er indgået.

Afgørelsen ændrer ikke på, at tillidsrepræsentanten skal orienteres om ansættelser. Der er ikke i afgørelsen taget direkte stilling til, om orienteringen skal indeholde navne på de ansatte medarbejdere.

Reglerne om orientering er forskellige fra overenskomst til overenskomst, så undersøg altid, hvad der står i den overenskomst, som virksomheden er omfattet af.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftsafgørelse af 2. juli 2017 i sag nr. FV2017.0193

Sagen vedrører Industriens Overenskomst § 4, stk. 5.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-08-2017 OPDATERET: 22-08-2017