På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tid til tillidsrepræsentanternes vederlag

OVERENSKOMST. De fleste overenskomster indeholder regler om vederlag til tillidsrepræsentanterne. Vederlaget udbetales normalt fra overenskomstens Samarbejds- og uddannelsesfond. Det er altså ikke virksomheden, der skal udbetale vederlaget, men ofte skal virksomheden bekræfte tillidsmandens oplysninger.
Modelfoto

Flere områder er kommet til

Der har længe været regler om vederlag på blandt andet Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Ved fornyelsen af overenskomsterne i 2017 blev vederlaget indført på de fleste andre overenskomster fra den 1. marts 2017, og første udbetaling finder sted i august eller september 2018.

Vederlaget er en kompensation, som tillidsrepræsentanten modtager, for deres hverv uden for deres arbejdstid.

Vederlaget betales normalt fra den Uddannelses- og samarbejdsfond, der i forvejen er etableret på overenskomsten. Derfor vil det bidrag, som virksomhederne betaler til fonden, blive hævet for at finansiere vederlaget.

Tillidsrepræsentanten eller forbundet tager initiativet

Der er tillidsrepræsentanten eller forbundet, der har ansvaret for at opgøre grundlaget og indberette det til uddannelses- og samarbejdsfonden på overenskomstområdet. Reglerne er forskellige på de forskellige overenskomster.

For virksomheder betyder det, at I ikke behøver at holde styr på, hvornår valggrundlaget skal indberettes.  Til gengæld kan I blive spurgt, om I er enige i opgørelsen.

Er der ikke enighed om opgørelsen er det op til tillidsrepræsentanten at begære spørgsmålet behandlet i det fagretlige system.

Sådan gør man på industriens overenskomster

På Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst skal tillidsrepræsentanten indberette valggrundlaget senest den 24. september.

Tillidsrepræsentanten skal udfylde en blanket, som I skal skrive under på, hvis I er enige om opgørelsen. Herefter indsender tillidsrepræsentanten den til Industriens Pensionsservice, som administrerer ordningen.

Valggrundlaget udgøres af alle ansatte, uanset om de er organiserede i det overenskomstbærende forbund eller ej.

Eksterne vikarer

På Industriens Overenskomst, men ikke funktionæroverenskomsten, skal man også tælle de eksterne vikarer, som er tilknyttet virksomheden på opgørelsestidspunktet, med. 

20. februar 2018
OK2017. Ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev det aftalt, at tillidsrepræsentanterne på blandt andet Fællesoverenskomsten og Serviceoverenskomsten har ret til et vederlag. Ordningen træder i kraft den 1. marts 2018, men første udbetaling sker med udgangen af september 2018. Vederlaget udbetales centralt, så den enkelte arbejdsgiver skal ikke udbetale vederlag til tillidsrepræsentanten.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 13-08-2018 OPDATERET: 14-08-2018