På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Suspension af 27 medarbejdere var i orden

SUSPENSION. Kortvarig suspension af 27 medarbejdere var berettiget. Arbejdsretten kom frem til, at suspensionerne var sagligt begrundet i driftsmæssige forhold.

Medarbejdere strejkede i strid med overenskomsten

I perioden fra 24. februar til 1. marts 2015 iværksatte kabinepersonalet i en luftfartsvirksomhed omfattende, overenskomststridige strejker. Den 27. februar 2015 begyndte virksomheden at få henvendelser fra en række af de kabinemedarbejdere, der – i modsætning til deres kolleger – arbejdede normalt.

De pågældende medarbejdere var blevet kontaktet af strejkende kolleger enten telefonisk, pr. sms eller personligt antastet, mens de var på vej på arbejde. Henvendelserne blev af medarbejderne opfattet som opfordringer til at deltage i de overenskomststridige strejker eller ligefrem som forsøg på at hindre dem i at møde til tjeneste. Det fik medarbejderne til at føle sig truet eller chikaneret.

Suspenderede truende medarbejdere

For at stoppe chikanen mod de medarbejdere, der valgte at arbejde, suspenderede virksomheden de medarbejdere, der havde opført sig truende. I alt blev 27 medarbejdere suspenderet. Virksomheden levede dermed op til sit ledelsesmæssige ansvar i forhold til de forulempede medarbejdere og tilgodeså samtidigt egne økonomiske interesser. Hver enkelt suspenderet medarbejder blev skriftligt orienteret om begrundelsen for suspensionen. Virksomheden ophævede suspensionerne igen efter relativt kort tid, da en nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde viste, at der ikke var grundlag for yderligere ansættelsesretlige konsekvenser.

Arbejdsretten: Suspension i orden

Arbejdsretten kom i deres vurdering frem til, at virksomhedens handlinger var driftsmæssigt begrundet, saglige og udgjorde ikke et brud på parternes overenskomst. Suspensionerne udgjorde ej heller et kollektivt kampskridt i strid med fredspligten eller en organisationsfjendtlig adfærd.

DA førte på vegne af DI sagen for virksomheden.

DI's råd

Arbejdsrettens afgørelse er i tråd med tidligere afgørelser på området og bekræfter, at en arbejdsgiver, der udsættes for en overenskomststridig strejke kan være berettiget til at reagere over for de enkelte medarbejdere. Handlingen skal dog være sagligt begrundet i driftsmæssige hensyn. 

DI anbefaler dog, at virksomheder i en tilsvarende situation holder en tæt dialog med DI.

PUBLICERET: 23-06-2016 OPDATERET: 28-08-2017