På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skræddersy lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid

ARBEJDSTID. Nu kan medlemmer af DI skræddersy og downloade lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid for medarbejdere dækket af Industriens Overenskomst.

Skiftende behov kræver fleksible løsninger

I mange virksomheder er det en udfordring at få tilrettelagt arbejdstiden hensigtsmæssigt, så den passer til, hvor meget arbejdskraft der er behov for, og hvornår der er behov for den.

Efterspørgslen på varer og tjenesteydelser er vanskeligt at forudsige, og behovet for arbejdskraft i den enkelte måned/uge/dag går derfor op og ned for rigtigt mange virksomheder.

Dyrt og ineffektivt hvis arbejdstiden ikke er optimalt udnyttet

Hvis virksomhedens medarbejdere er ansat til en fast ugentlig arbejdstid, vil der derfor være perioder med få ordrer, hvor virksomheden ikke har arbejde nok til alle medarbejderne. Modsat vil der også være perioder med rigtigt mange ordrer, hvor der er for meget arbejde. Det vil typisk betyde, at medarbejderne enten er nødt til at arbejde over, eller virksomheden må hyre ekstra medarbejdere ind f.eks. i form af vikarer.

I kan aftale varierende ugentlig arbejdstid

I Industriens Overenskomst er der regler for, hvordan I kan planlægge arbejdstiden mere fleksibelt ved hjælp af varierende ugentlig arbejdstid.

Varierende ugentlig arbejdstid (VUA), der skal aftales mellem virksomheden og medarbejderne, tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal være 37 timer over maksimalt en 12 måneders periode.

Indholdet af en aftale om varierende ugentlig arbejdstid kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Det afhænger af virksomhedens behov, og hvad virksomheden har kunne aftale med medarbejderne.

Lokalaftalen skal afspejle jeres konkrete behov

Nogle aftaler tager udgangspunkt i, at virksomheden har en decideret højsæson, hvor medarbejderne skal arbejde meget (f.eks. 42 timer pr. uge) og en lavsæson, hvor medarbejderne skal arbejde tilsvarende mindre (f.eks. 32 timer pr. uge).

Nogle virksomheder ved præcist, hvornår og hvor store deres udsving i behovet er, og de kan derfor lave ret præcise planer for et helt år ad gangen.

Andre virksomheder har en meget kort ordrehorisont og ved først, hvor meget de skal producere den enkelte uge få dage inden ugens start. De har derfor behov for en aftale, hvor de med kort varsel (f.eks. torsdag ugen forinden) kan varsle arbejdstiden op og ned.

Lokalaftaler kan laves for medarbejdergrupper

Aftaler om varierende ugentlig arbejdstid behøver ikke omfatte alle medarbejderne. De kan udformes, så de kun omfatter grupper af medarbejdere (f.eks. en eller flere afdelinger) eller kun omfatter de medarbejdere, der selv er interesseret i at være omfattet af aftalen.

Varierende ugentlig arbejdstid kan eksempelvis kombineres med flekstid og udvidet arbejdstid, der kan give virksomheden yderligere fleksibilitet.

Skræddersy jeres lokalaftaler i DI DokumentGenerator

Når I har overvejet, hvordan jeres behov ser ud, kan I skræddersy jeres egne lokalaftaler ved hjælp af DI DokumentGenerator. I kan indledningsvist vælge mellem fire aftaler, inden I skræddersyr indholdet:

  • Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid (VUA) 
  • Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid (VUA) og flextid
  • Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid (VUA) og udvidet arbejdstid
  • Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid (VUA), flextid og udvidet arbejdstid.

Varierende ugentlig arbejdstid (VUA) betyder, at I kan justere op og ned alt efter behov.

Flextid betyder, at den enkelte medarbejder under hensyntagen til virksomhedens drift kan arbejde et vist antal timer mere eller mindre end den fastlagte arbejdstid den enkelte uge.

Udvidet arbejdstid betyder, at virksomheden og medarbejderne kan aftale merarbejde ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (37 timer).

Tag stilling til de enkelte elementer i lokalaftalen

Når I har valgt, hvilken lokalaftale I vil tage udgangspunkt i, skal I vælge den af fire muligheder, der passer til jeres virksomheds sæsonudsving og behov for arbejdskraft. Valget afhænger af to ting:

  • om I på forhånd ved, hvornår I har behov for at ændre arbejdstiden eller ej, og 
  • om I på forhånd ved, hvor meget det ugentlige timeantal skal ændres. Altså, om I kender det præcise ugentlige timeantal, I har behov for i hhv. de udvidede og de forkortede uger.

Derudover er der forskellige muligheder for betaling, tillæg og opsigelse af lokalaftalen.

De virksomhedsspecifikke detaljer

Når I har valgt den lokalaftale, I har behov for, skal I downloade dokumentet og indsætte de sidste detaljer i selve word-dokumentet. Dette gælder dato for, hvornår aftalen træder i kraft, hvad det gennemsnitlige antal timer skal væres hos jer, hvilken leder udvidet arbejdstid skal aftales med samt navnene på dem, der har indgået aftalen m.m.

Læs altid lokalaftalen godt igennem

Læs dokumentet grundigt igennem, så alle afsnit afspejler virksomhedens behov og personalepolitik. Ret teksten, hvis den ikke passer til forholdene i jeres virksomhed.

Send den gerne ind til DI, hvis I er i tvivl om noget. I kan kontakte os på telefon 3377 3377 eller ved at sende en e-mail.

Skræddersy lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid (VUA) omfattet af Industriens Overenskomst:

Industriens Overenskomst § 9, stk. 2 beskriver reglerne om, hvordan I kan planlægge arbejdstiden mere fleksibelt ved hjælp af varierende ugentlig arbejdstid.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-09-2015 OPDATERET: 04-10-2016