På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skolepraktik er virksomhedspraktik

INDUSTRIENS OVERENSKOMST. Organisationerne er enige om, at praktik i erhvervsskolens praktikcenter (skolepraktik) er at betragte som virksomhedspraktik.

Tidligere uklarhed

Der har været en række sager med udspring i fortolkningen af § 8, stk. 4 i Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst. Sagerne er udsprunget af en uklarhed omkring begrebet virksomhedspraktik. Organisationerne er enige om, at praktik i erhvervsskolens praktikcenter (skolepraktik) er at betragte som virksomhedspraktik.

Skolepraktik tæller med

Erhvervsuddannelseslovgivningen giver mulighed for, at elever, som ikke har fundet en læreplads, kan gennemføre deres virksomhedspraktik i erhvervsskolens praktikcenter. Dette følger af, at praktikcenteret leverer den praktiske træning til eleven i form af skolepraktik.

Det indebærer, at tiden i skolepraktik tæller fuldt med i uddannelsestiden og skal medregnes i denne. Det har betydning for elevens lønmæssige indplacering, idet der skal afkortes i de laveste lønsatser, når eleven tidligere har været i skolepraktik eller haft en uddannelsesaftale med en anden virksomhed.

Gælder fra 23. november 2017

Organisationerne har aftalt, at denne fortolkning har betydning for indplaceringen af eleverne fra 23. november 2017 og fremadrettet.

Der skal således ikke efterreguleres for løn vedrørende tiden før denne dato, medmindre der allerede inden 23.11.2017 er rejst en sag herom over for DI.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 12-12-2017 OPDATERET: 12-12-2017