På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sælger var ikke leder

OVERENSKOMST. En faglig voldgift afgjorde, at en sælger hos en brændstofvirksomhed ikke var omfattet af Lederaftalen. Virksomheden skulle derfor ikke betale tre måneders løn til sælgeren.

Aftaler for millioner

Sælgerens job gik ud på, at han solgte brændstof til forskellige B2B-kunder inden for fastlagte kriterier i form af en prisliste og et rabatmandat. Aftalerne kunne løbe op i større millionbeløb, og medarbejderen kunne typisk give rabat på op til en tredjedel af listeprisen. Virksomheden omsatte samlet for flere milliarder årligt.

Krav om ledergodtgørelse

Sælgeren, som havde været ansat siden 1982, blev opsagt i 2016 i en alder af 53 år. Han var medlem af Lederne, som i forlængelse af opsigelsen rejste krav om, at virksomheden skulle betale ledergodtgørelse på tre måneders løn til sælgeren. Lederne mente, at sælgeren havde en dispositionsret og af den grund var omfattet af Lederaftalen.

Virksomheden var uenig i, at sælgeren var leder, og derfor blev sagen afgjort i en faglig voldgift.

Lederaftalen

En medarbejder er omfattet af Lederaftalen, hvis virksomheden er medlem af DI, og medarbejderen er medlem af enten Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening. Medarbejderen skal endvidere være ”leder” eller ”betroet” i Lederaftalens forstand, hvilket vil sige, at medarbejderen:

  • helt eller delvist har ret til at lede og fordele arbejdet
  • har dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter jeres virksomhed  
  • udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med et særligt ansvar på grund af arbejdsopgavernes karakter, og som aftalens parter af den grund er enige om er omfattet af Lederaftalen.

Ingen særlige beføjelser

Dommeren afviste, at sælgeren kunne anses som leder, fordi han ikke havde en dispositionsret i Lederaftalens forstand. Dommeren lagde i den forbindelse vægt på, at sælgeren arbejdede sideordnet med de andre sælgere i virksomheden, og at han ikke havde nogle særlige beføjelser.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Det er en konkret vurdering i den enkelte virksomhed, hvilke af virksomhedens medarbejdere, der kan betragtes som ledere.

I denne sag indtog medarbejderen en almindelig sælgerfunktion i en virksomhed med en større milliardomsætning. Opmanden vurderede derfor, at medarbejderen ikke havde nogle særlige beføjelser, der gjorde, at medarbejderen kunne anses for at have en dispositionsret i Lederaftalens forstand.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt en medarbejder er omfattet af Lederaftalen, kan I kontakte DI for rådgivning.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts kendelse i sag nr. FV2017.0051

Sagen omhandlede Lederaftalens § 3 og § 12.

Ifølge Lederaftalens § 3, stk. 2 b) kan medarbejdere, der er tillagt dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter arbejdsgiveren, være omfattet af Lederaftalen.

Ifølge Lederaftalens § 12 har en leder krav på en godtgørelse ved afsked med et beløb svarende til 3 måneders løn, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldt.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 19-09-2017 OPDATERET: 19-09-2017