På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Rengøring i særligt tilsnavsede lokaler udløser levnedsmiddeltillæg

SERVICEOVERENSKOMSTEN. En faglig voldgift har slået fast, at levnedsmiddeltillæg ikke kun gælder ved rengøring på slagterier og i fiskeindustrien, men også andre steder, hvor myndighedernes krav til hygiejne og rengøring er særligt høje.

Faglig voldgift om rengøring hos kødgrossist

En faglig voldgift har slået fast, at en virksomhed skal betale levnedsmiddeltillæg til medarbejdere, som gør rent i særligt tilsnavsede produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien.

Sagen handlede om, hvorvidt rengøringen af produktionslokalerne hos en kødgrossist var omfattet af en særbestemmelse i Serviceoverenskomsten. Hos kødgrossisten foregik der en vis forarbejdning, og grossisten var i øvrigt leverandør til en stor detailkæde. Spørgsmålet var, om medarbejderen, som gjorde rent i produktionslokalerne, var berettiget til et levnedsmiddeltillæg for at udføre arbejdsopgaven.

Voldgiftsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at myndighedernes krav til hygiejne og den faktiske tilsnavsning af lokalerne svarede til den hos slagterier og fiskeindustrien, og at rengøringsmedarbejderen derfor var berettiget til levnedsmiddeltillægget.

Dækningsområdet skulle udvides

Særbestemmelsen blev skrevet ind i Serviceoverenskomsten i 1998 og er en sammenskrivning af nogle særbestemmelser for rengøring dels på slagterier dels i fiskeindustrien.

Der har tidligere været to faglige voldgifter om bestemmelsen. I 2003 blev det fastslået, at særbestemmelserne ikke gælder for rengøring i storkøkkener, og i 2010 slog voldgiftsretten fast, at de heller ikke gælder ved rengøring hos en kunde, der udførte catering.

Men i forbindelse med den nye voldgiftssag vidnede to af deltagerne fra overenskomstforhandlingerne i 1998. Vidnerne fortalte, at det dengang havde været overenskomstparternes hensigt at udvide dækningsområdet for særbestemmelsen. Ifølge vidnerne var det meningen, at bestemmelsen også skulle gælde andre virksomheder inden for levnedsmiddelindustrien, som opfylder de samme kriterier for rengøring som slagterier og fiskeindustrien.

Særlige krav til rengøringen

Hvis der skal udbetales levnedsmiddeltillæg for rengøring, skal der foregå en fabriksmæssig, maskinel massefremstilling af fødevarer i lokalerne, og tilsnavsningen skal svare til den, der foregår på slagterier og i fiskeindustrien.

Rengøringen skal desuden kræve et højt hygiejneniveau og særlige færdigheder hos medarbejderne sammenlignet med almindeligt rengøringsarbejde. Rengøringen skal altså svare til, hvad der gælder for rengøring på slagterier og i fiskeindustrien.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen er begrundet med konkrete arbejdsopgaver og forhold på den levnedsmiddelvirksomhed, hvor rengøringen blev udført, men sagen giver værdifulde fortolkningsbidrag til, hvornår særbestemmelserne om levnedsmiddelindustrien i Serviceoverenskomsten skal bruges.

Afgørelsen præciserer, at der i lokalerne skal foregå en ”fabriksmæssig, maskinel massefremstilling af fødevarer med en lignende tilsnavsning som på slagterier og i fiskeindustrien”, og at der de veterinære myndigheder stiller krav om et højt hygiejneniveau og særlige faglige færdigheder i forhold til almindelig rengøring.

Hvis I er i tvivl om bestemmelsen gælder for jeres virksomhed, kan I søge rådgivning fra DI.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift af 30. september 2016, FV2016.0033.

Særbestemmelser for levnedsmiddelindustrien gælder, for: ”rengøring i produktionslokaler inden for levnedsmiddelindustrien, hvor der stilles særlige krav om faglige færdigheder og de veterinære myndigheders krav om et højt hygiejneniveau.”

Medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver, som er omfattet af særbestemmelserne, får et løntillæg, levnedsmiddeltillægget, pr. time på kr. 23.

Tillægget erstatter genetillæggene i Serviceoverenskomsten § 7 stk. 4.

29. november 2016
OVERENSKOMST. En virksomhed omfattet af Serviceoverenskomsten skulle ikke sikre overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår for underleverandørens ansatte. Fagforbundene måtte selv rejse overenskomstkrav over for underleverandøren.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-12-2016 OPDATERET: 06-01-2017