På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Pudsig, men ikke smudsig sag

SERVICEOVERENSKOMSTEN. Tre servicemedarbejdere mente, at rengøringen af toiletterne i et varehus berettigede til et genetillæg efter Serviceoverenskomsten, men en faglig voldgift afgjorde, at der ikke var risiko for grov tilsmudsning, og virksomheden blev derfor frifundet.
Modelfoto: Colourbox

Krævede mere i løn

Tre servicemedarbejdere mente, at de skulle have et genetillæg efter Serviceoverenskomsten, der indeholdt en bestemmelse, hvorefter der blandt andet ydes et genetillæg for rengøring af særlig ubehagelig karakter.

Bestemmelsen havde før været fortolket i en faglig voldgift, hvor dommeren konkluderede, at to betingelser skulle være opfyldt for at udløse genebetalingen. Toiletterne skulle være offentlige, og der skulle være en risiko for grov tilsmudsning.

I denne sag var dommeren enig i den tidligere voldgifts fortolkning om, at bestemmelsen indeholdt to betingelser. Voldgiftsretten skulle derfor tage konkret stilling til, om toiletterne i et varehus var offentlige i Serviceoverenskomstens forstand, og om der var risiko for grov tilsmudsning. Hvis begge betingelser var opfyldt, skulle de tre servicemedarbejdere have genetillæg.

Toiletterne var offentlige

Dommeren var ligeledes enig med tidligere fortolkning om, at det afgørende for, om et toilet var offentligt, bestod i, om de var frit tilgængelige for alle. Under sagen blev det oplyst, at varehuset blev besøgt af ca. 2.000 besøgende dagligt, der hver især opholdte sig i varehuset i gennemsnitligt 15-35 minutter. Toiletterne var kun tilgængelige i varehusets åbningstid.

Dommeren konkluderede, at betingelsen var opfyldt, idet der hverken var skiltning eller lignende, som tilkendegav, at toiletterne kun var forbeholdt varehusets kunder.

Ingen risiko for grov tilsmudsning

Servicelederen for varehuset forklarede, at han kun i to tilfælde har modtaget en indberetning fra servicemedarbejderne om, at toiletterne havde været groft tilsmudset. Efter denne bevisførelse mente dommeren ikke, at der var en sådan risiko for grov tilsmudsning på toiletterne for, at den anden betingelse var opfyldt.

Varehuset blev derfor frifundet for at betale genetillæg, da det ikke var uhumske toiletter.

DI førte sagen for virksomheden. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-03-2018 OPDATERET: 20-03-2018