På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Praktikanter skulle ikke have løn

PRAKTIKANTER. En faglig voldgift har fastslået, at praktikanter på maskinmesteruddannelsen ikke skal have løn, selv om arbejdet er dækket af Industriens Overenskomst.
Modelfoto

Lovændring i 2007

For at blive maskinmester skal man have praktisk kendskab til arbejdet, og derfor skal den studerende i praktik i en virksomhed. Tidligere var der ikke mulighed for SU i praktiktiden, men i 2007 blev reglerne ændret, så studerende kunne få SU i praktik¬perioden.

Gammel lokalaftale

Fra ”gamle dage” havde en virksomhed en lokalaftale om at betale lærlingeløn også til maskinmester-praktikanter. Aftalen havde været en del af en lønaftale, men de senere år var afsnittet om praktikanter udgået af lokalaftalen. Alligevel havde virksomheden i flere år aftalt løn med praktikanterne på niveau med lærlingeløn.

Ny linje – SU, ikke løn

I 2014 ændrede virksomheden politik og aftalte ikke mere løn med praktikanterne. I stedet kunne de få SU. Da en ny tillidsrepræsentant senere opdagede dette, blev der rejst krav om løn til de praktikanter, virksomheden havde haft. Både fordi der havde været en lokalaftale om lærlingeløn til praktikanter, som efter medarbejdersidens opfattelse aldrig var opsagt. Men også fordi arbejdet fagligt set var omfattet af Industriens Overenskomst.

Arbejdet dækket, men ingen aftale

Virksomheden fremførte, at aftalen om lærlingeløn jo var udgået af senere lokalaftaler. Og selv om der var enighed om, at der i et vidst omfang blev udført arbejde, som kunne være omfattet af Industriens Overenskomst, så omfatter overenskomsten slet ikke praktikanter.

Praktikanter er ikke omfattet

Dommeren i den faglige voldgift gav virksomheden ret i, at elever/lærlinge og praktikanter kun er omfattet af en overenskomst, hvis det er aftalt i overenskomsten. Industriens Overenskomst har regler om lærlinge, men ikke om praktikanter. Praktikanter er derfor ikke omfattet af overenskomsten, og de kan derfor være i praktik uden løn.

Dommeren mente desuden ikke, at det var bevist, at den gamle aftale om lærlingeløn til praktikanter stadig var gældende, når de senere lønaftaler ikke omhandlede praktikanter. Dommeren bemærkede, at da praktikanter slet ikke er omfattet af overenskomsten, så kunne en aftale om løn i givet fald bringes til ophør uden at følge overenskomstens regler.

Virksomheden blev derfor frifundet for alle krav.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at selv om et arbejde kan være dækket af en overenskomsts ”faglige dækningsområde”, så er det ikke sikkert, at den, der udfører arbejdet, er omfattet af overenskomstens ”personelle dækningsområde”. For eksempel kan en leder udføre samme arbejde som de ansatte, uden at dette skal aflønnes efter overenskomsten.

Reglerne om praktik og SU blev ændret i 2017, så der nu er mulighed for at betale en erkendtlighed til studerende i ulønnet praktik på op til 3.000 kr.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift i sag nr. FV2017.0104.

I 2017 fik virksomheder mulighed for at honorere studerende på videregående uddannelser i ulønnet praktik og i projektorienterede forløb med en erkendtlighed svarende til maksimalt 3.000 kr. Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil give erkendtligheden.

DI har i den forbindelse udarbejdet en vejledning til medlemmerne om muligheden for at give en erkendtlighed, herunder udbetaling, skat og udenlandske studerende.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-02-2018 OPDATERET: 06-08-2018