På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Overenskomst gav ret til kørselsgodtgørelse

OVERENSKOMST. En faglig voldgift kom frem til, at medarbejderne efter Jernbaneoverenskomsten havde ret til kørselsgodtgørelse efter statens takster, når de deltog i AMU-kurser, selv om de kunne få tilskud efter VEU-reglerne.

Obligatorisk kursus

I 2015 skulle en virksomheds medarbejdere deltage i et obligatorisk uddannelsesforløb i kundeservice. Kurset indeholdt blandt andet to gange to dages AMU-kursus.

Ved indkaldelsen til AMU-kurset fik medarbejderne besked på, at de kunne modtage et VEU-befordringstilskud på 1,02 kr. pr. kilometer, hvis de brugte egen bil til transport mellem deres hjem og kursusstedet.

Uenighed om overenskomst

Medarbejdernes forbund mente, at de ved deltagelsen i det obligatoriske AMU-kursus havde krav på kørselsgodtgørelse efter Jernbaneoverenskomsten på 3,70 kr. pr. kilometer. De hævdede, at virksomheden skulle efterbetale differencen mellem befordringstilskuddet og kørselsgodtgørelsen efter overenskomsten. Jernbaneoverenskomsten indeholdt nemlig en bestemmelse om betaling af kørselsgodtgørelse efter statens takster ved deltagelse i beordrede virksomhedsrejser.

Virksomheden mente derimod ikke, at overenskomstens bestemmelse om beordrede virksomhedsrejser gjaldt ved deltagelse i AMU-kurser. Desuden var det fast praksis i branchen, at medarbejdere kun modtog VEU-tilskud, når de brugte deres egne biler til transport til kurser. Virksomheden mente heller ikke, at der var givet tilladelse til kørsel i egen bil, som var en forudsætning efter overenskomsten.

Kurset omfattet af Jernbaneoverenskomsten

Dommeren kom frem til, at AMU-kurset var dækket af overenskomstens bestemmelse om dækning af udgifter ved beordrede virksomhedsrejser. Dommeren henviste til, at bestemmelsen i sin ordlyd netop omtalte ”beordrede virksomhedsrejser” og ”krævede kurser”. Da bestemmelsen ikke indeholdt en undtagelse i forhold til tilskudsberettigede kurser, var det obligatoriske AMU-kursus omfattet.

Dommeren bemærkede i forlængelse heraf, at virksomheden efter VEU-reglerne havde mulighed for selv at modtage tilskuddet, hvis de eksempelvis udbetalte kørselsgodtgørelse efter statens takster. Dette gav en formodning mod virksomhedens fortolkning. Det var i øvrigt heller ikke dokumenteret, at der var branchepraksis for, at AMU-kurser ikke var omfattet af bestemmelsen.

Medarbejderne var derfor berettiget til kørselsgodtgørelse efter overenskomstens bestemmelser.

DI repræsenterede virksomheden i sagen.

DI's råd

Bestemmelser om dækning af omkostninger og transport varierer fra overenskomst til overenskomst.

Den konkrete sag er afgjort på baggrund af ordlyden i Jernbaneoverenskomsten, der indeholder specifik regulering vedrørende dækning af udgifter ved virksomhedsrejser.

Der findes også overenskomster, hvor det fremgår, at der kun skal betales kørselsgodtgørelse efter VEU-reglerne ved deltagelse i kurser og overenskomster, hvor spørgsmålet ikke er omtalt, men hvor parterne er enige om, at der alene skal betales kørselsgodtgørelse efter VEU-reglerne.

Vær derfor altid opmærksom på, hvad der fremgår af den overenskomst, som medarbejderne er omfattet af – og tag fat i DI, hvis I har spørgsmål.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-05-2017 OPDATERET: 16-05-2017