På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nu bliver det dyrere at strejke og at bryde uddannelsesaftaler

OVERENSKOMST. LO og DA indgik den 17. december 2018 en aftale om bod i Arbejdsretten for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og godtgørelse i Tvistighedsnævnet for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler.
Modelfoto: Colourbox

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser

Den sædvanlige bod for deltagelse i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hæves fra 40 kr. til 56 kr. pr. time for faglærte og fra 35 kr. til 50 kr. pr. time for ufaglærte.

Tillægget for fortsat arbejdsnedlæggelse efter pålæg i Arbejdsretten fastholdes på det nuværende niveau på 30 kr. pr. time for både faglærte og ufaglærte.

Ændringerne gælder for arbejdsnedlæggelser, der finder sted fra den 17. december 2018.

Bodsrabat

Bodsrabatten i forbindelse med forlig i sager om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser justeres, så rabatten for arbejdsnedlæggelser frem til første retsmøde ændres fra 10 kr. til 13 kr. pr. time, og rabatten fra første retsmøde og fem arbejdsdage frem ændres fra 20 kr. til 23 kr. pr. time.

Bod for andre overenskomstkrænkelser

LO og DA forudsætter, at overenskomstparterne selv regulerer bodsbeløb, som konkret er aftalt på enkelte overenskomstområder, hvis parterne finder grundlag for det.

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler

Parterne har aftalt, at godtgørelsen for almindelige elever hæves fra 30.000 kr. til 40.000 kr., mens godtgørelsen til voksenelever hæves fra 50.000 kr. til 53.000 kr. Ved fastlæggelse af niveauet gælder de samme principper som hidtil.

Ændringerne gælder i sager, der afgøres eller afsluttes efter den 17. december 2018.

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening

PUBLICERET: 17-12-2018 OPDATERET: 16-04-2019