På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Talsmænd uden for fagforening kan indgå lokalaftaler

LOKALAFTALER. En medarbejder på Industriens Overenskomst blev valgt som tillidsrepræsentant og indgik en række lokalaftaler med virksomhedens ledelse. CO-industri mente, aftalerne var ugyldige, da medarbejderen i mellemtiden var blevet smidt ud af 3F. Men det fik forbundet ikke ret i.

Medarbejder blev valgt som tillidsrepræsentant

En medarbejder blev valgt som tillidsrepræsentant og indgik en række lokalaftaler med virksomhedens ledelse.

Blev udmeldt af 3F

Medarbejderen betalte ikke sit fagforeningsmedlemskab til 3F og blev derfor automatisk udmeldt. Alligevel blev medarbejderen ved med at indgå nye lokalaftaler med virksomheden.

Forbund: Ingen ret til at indgå lokalaftaler

CO-industri mente ikke, at lokalaftalerne var gyldige. For at kunne indgå lokalaftaler skulle medarbejderen ifølge CO-industri have været medlem af en fagforening under CO-industri som f.eks. 3F. Man mente ikke, at en tidligere tillidsrepræsentant kunne fortsætte med at indgå lokalaftaler.

DI: Lokalaftaler kan altid indgås med valgt repræsentant

DI var uenig med CO-industri og påpegede, at alle virksomheder kan indgå lokalaftaler med en valgt medarbejderrepræsentant. Den pågældende repræsentant behøver ikke nødvendigvis at være medlem af et CO-industriforbund.

Afgørelse: Lokalaftalen var gyldig

Opmanden (dommeren) i den faglige voldgift slog fast, at alle virksomheder kan indgå lokalaftaler med en valgt medarbejderrepræsentant, uagtet medlemskab af et CO-industriforbund. Det er ikke et krav for at vælge en person uden medlemskab under CO-industri, at der på den konkrete virksomhed tidligere har været praksis for dette.

Hvis en tillidsrepræsentant melder sig – eller bliver smidt – ud af sin fagforening, falder medarbejderens titel som tillidsrepræsentant væk. Medarbejderen vil herefter blot være talsmand, men det ændrer ikke på, at medarbejderen i denne egenskab stadig har ret til at indgå lokalaftaler, så længe der ikke er tale om overenskomstfravigende lokalaftaler.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen underbygger tidligere retspraksis på området, som netop har slået fast, at en ”ægte tillidsrepræsentant” skal være medlem af en fagforening under CO-industri, men at det ikke afskærer medarbejderne på en virksomhed uden tillidsrepræsentant at vælge en person, som kan indgå lokalaftaler.

Sagen viser dog, at virksomheden skal være opmærksom, hvis I vil indgå en lokalaftale, der fraviger overenskomsten efter reglerne i Industriens Overenskomst § 8, stk. 7. For så skal det være en ”ægte tillidsrepræsentant”, og selv om jeres tillidsrepræsentant oprindeligt er blevet godkendt af en fagforening, kan medlemskabet være ophørt.

Derfor bør I desværre efter kendelsen kontrollere, om jeres tillidsrepræsentant stadig er medlem af en fagforening under CO-industri, hvis I skal fravige overenskomsten ved lokalaftale efter Industriens Overenskomst § 8, stk. 7.

Hjælp DI - giv os besked, hvis I har indgået lokalaftaler med de enkelte medarbejdere

I DI har vi nu fået en ny sag om lokalaftaler, som handler om, hvorvidt samtlige medarbejdere kan indgå og underskrive en lokalaftale. CO-industri mener ikke, at dette er gyldigt.

For at undersøge de faktiske forhold på virksomhederne vil vi gerne i dialog med virksomheder, der har en lokalaftale indgået med de enkelte medarbejdere, og ikke en valgt person. Send gerne en mail til lab@di.dk.

Hjælp DI

I DI har vi nu fået en ny sag om lokalaftaler, som handler om, hvorvidt samtlige medarbejdere kan indgå og underskrive en lokalaftale. CO-industri mener ikke, at dette er gyldigt.

For at undersøge de faktiske forhold på virksomhederne vil vi gerne i dialog med virksomheder, der har en lokalaftale indgået med de enkelte medarbejdere, og ikke en valgt person. Send gerne en mail til lab@di.dk.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-11-2015 OPDATERET: 06-03-2017