På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lokalaftale havde ikke overenskomststatus

LOKALAFTALE. En lokalaftale med en opsigelsesbestemmelse havde ikke fået overenskomststatus, selv om der var tilbagefald til denne aftale, når andre midlertidige aftaler udløb.

Indgik borgfredsaftale med medarbejderne

En virksomhed indgik i 2005 en såkaldt borgfredsaftale med alle medarbejdergrupper. Aftalen fastsatte vilkårene for medarbejderne i forbindelse med sparerunder. Siden aftalen blev indgået, blev der opsagt mange tusinde medarbejdere, hvor det på forhånd har været aftalt, hvad der skulle gælde, og derfor skete opsigelserne forholdsvist gnidningsfrit.

Betalingen for aftalen var, at der i starten af 2006 blev indgået en aftale, hvor medarbejdere kunne melde sig til frivillig fratræden og modtage bl.a. store fratrædelsesgodtgørelser og ekstra pensionsår.

Ledelsen opsagde borgfredsaftalen

Borgfredsaftalen var hele tiden midlertidig, men blev forlænget med typisk et år ad gangen indtil udgangen af 2013, hvorefter den bortfaldt. Aftalen om frivillig fratræden kunne opsiges med to måneders varsel, og den blev også opdateret løbende med nye aftaler. Fra 2008 med aftaler, der også gav gunstige vilkår til medarbejdere, der ikke frivilligt meldte sig til fratræden, men blev opsagt.

Det fremgik af disse aftaler, der var midlertidige, at når de bortfaldt, faldt man tilbage på aftalen fra 2006, hvor der som nævnt kun var gunstige aftaler til dem, der frivilligt fratrådte. I udgangen af 2013 meddelte virksomheden, at man ikke ønskede at indgå flere aftaler om fratrædelsesvilkår, og man heller ikke ville falde tilbage på 2006-aftalen, der derfor blev opsagt med de to måneders varsel, der fremgik af aftalen.

Lederforeningen påstod at aftalen havde overenskomststatus

Lederforeningen på virksomheden mente, at 2006-aftalen havde eller havde fået overenskomststatus. Det mente virksomheden ikke. De andre faglige organisationer på virksomheden havde tilsvarende aftaler, og de accepterede opsigelsen af dem.

Opmanden, dommeren i den faglige voldgift, mente ikke, at hverken aftalens ordlyd eller dens historik betød, at den havde fået overenskomststatus. Så virksomheden blev frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Det er vigtigt at formulere i en lokalaftale, at der er tale om en aftale mellem de lokale parter, der kan opsiges med et vist defineret varsel.

Det er ikke nødvendigt direkte at skrive, at opsigelse af aftalen fører til, at aftalen bortfalder. Men det kan være en god ide, så begge parter føler sig bundet af det.

Hvis den relevante overenskomst har en procedure for opsigelse af lokalaftaler kan der eventuelt henvises til denne bestemmelse. Det er f.eks. tilfældet i Industriens Overenskomst. En sådan procedure skal naturligvis også følges, når eller hvis lokalaftalen opsiges.

Afgørelsen viser dog også, at en lokalaftale kan få overenskomststatus. Der skal dog ganske meget til.

PUBLICERET: 12-04-2016 OPDATERET: 03-10-2016