På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lørdag blev arbejdsdag med 11 dages varsel

ARBEJDSTID. En virksomhed ønskede at udvide produktionen og gjorde derfor lørdag til en arbejdsdag. De ansatte havde stadig en fem-dages arbejdsuge, men den ene ugentlige fridag blev lagt i løbet af ugen. En faglig voldgift har afgjort at denne arbejdstidsændring kunne indføres med én uges varsel.

Behov for produktionsudvidelse

En virksomhed ønskede at udvide produktionen med én ekstra dag, og inddragede derfor lørdagen som en almindelig arbejdsdag. Virksomheden etablerede en fem-dages arbejdsuge med fast fri hver søndag og en forskudt fridag en af ugens andre seks dage.

Det vil sige, at medarbejderne hver sjette uge havde fri lørdag og søndag, mens man i de øvrige uger havde fri søndag og en anden ugedag mandag til fredag.

Fødevareindustriel overenskomst, gældende for forædlingen

I Den Fødevareindustrielle Overenskomst, gældende for forædlingen, kan der etableres holddrift med en uges varsel og holddrift kan startes på hvilken som helst dag i ugen. Virksomheden varslede derfor med 11 dages varsel opstart af fem-dages arbejdsuge på seks dage. Fødevareforbundet NNF mente, at en sådan omlægning skulle varsles med individuelt opsigelsesvarsel, men var i øvrigt enig med DI i, at den fremlagte produktionsform kunne etableres, når blot det individuelle opsigelsesvarsel blev respekteret.

Ingen individuelt opsigelsesvarsel ved etablering

Ved den faglige voldgift afgjorde opmanden at virksomheden havde ret til at indføre en fem-dages arbejdsuge på seks dage, som det var sket på virksomheden. Det kunne ske med en uges varsel, fordi der i Den Fødevareindustrielle Overenskomsts bestemmelser om holddrift gældende for forædlingen står, at der kan varsles holddrift på hvilken som helst ugedag, og at dette skal ske med mindst en uges varsel.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser at de gængse arbejdstidsformer, som f.eks. holddrift og eller deltidshold med fordel i nogle tilfælde kan erstattes eller suppleres med en arbejdstidstilrettelæggelse, der ikke umiddelbart er anvendt på virksomheden tidligere.

Lørdag er i flere overenskomster en normal arbejdsdag, hvor eventuel ekstra betaling først skal betales f.eks. efter kl. 18.00. Hvis I er i tvivl om reglerne for jeres overenskomst, kan I søge rådgivning fra DI.

PUBLICERET: 08-06-2016 OPDATERET: 28-11-2016