På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Konfliktvarsler var ulovlige

KONFLIKTVARSEL. En fiskemelsfabrik kunne godt anvende medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst til at losse fisk. Det har Arbejdsretten slået fast.

Arbejdet tidligere omfattet af lokaloverenskomst

Virksomheden havde oprindeligt en aftale med et lokalt lossekompagni om, at de lossede fisk til virksomheden. Da aftalen udløb, ønskede virksomheden ikke at forny den, men valgte i stedet selv at losse fisk med medarbejdere i produktionen, der var omfattet af Industriens Overenskomst.

3F varslede konflikt

3F mente, at arbejdet med at losse fisk skulle dækkes af Fællesoverenskomsten, når virksomheden selv lossede fisk. Virksomheden ønskede ikke at benytte Fællesoverenskomsten til losning af fisk, da de allerede benyttede Industriens Overenskomst i deres produktion. 3F varslede herefter konflikt.

3F gjorde gældende, at losning af fisk ligesom andet havnearbejde traditionelt hørte under 3F Transports faglige gyldighedsområde, og at arbejdet ikke var en integreret del af virksomhedens produktion, idet fisken blev transporteret på lastbiler fra skibene til fabrikken.

DI gjorde gældende, at Industriens Overenskomst også dækker arbejde med losning af fisk, og losning er en integreret del af virksomhedens produktion.

Konfliktvarslerne var ulovlige

Arbejdsretten slog fast, at det pågældende lossearbejde kan dækkes af Industriens Overenskomst. Når der allerede findes en overenskomst, der kan dække det pågældende arbejde, skal der være meget stærke grunde til, at et fagforbund kan varsle konflikt for at få en overenskomst med et andet forbund under samme hovedorganisation.

Og i den konkrete sag, var der ikke stærke grunde til at fravige den nævnte grundsætning. De fremsatte konfliktvarsler var derfor ikke lovlige, og 3F blev tilpligtet at trække dem tilbage.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd
Afgørelsen bekræfter, at i de tilfælde, hvor der findes en overenskomst med et fagforbund under LO, der dækker et givet arbejdsområde, skal der noget helt ekstraordinært til for at et andet fagforbund under LO kan kræve en anden overenskomst for det samme arbejde.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 19-12-2017 OPDATERET: 19-12-2017