På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Konfliktvarsel afskar virksomhed fra at få brancheoverenskomst

KONFLIKTVARSEL. En fagforening afgav konfliktvarsel over for en virksomhed på grund af manglende overenskomst. Virksomheden forsøgte at undgå en konflikt ved at melde sig ind i Dansk Industri. Arbejdsretten mente dog, at virksomheden var for sent ude.

Fagforening varslede konflikt

En virksomhed, der modtog betydelige statstilskud, havde altid fulgt de offentlige overenskomster, selvom overenskomsterne ikke gjaldt direkte. Fagforeningen ønskede dog at forhandle bedre aftaler for de ansatte. Virksomheden afviste ikke at holde et møde, men bad om en dagsorden. Fagforeningen sendte nogle stikord og foreslog en mødedato, men herefter forholdt virksomheden sig passiv i flere måneder. Derfor afgav fagforeningen konfliktvarsel og opfordrede virksomheden til at forhandle en overenskomst.

Indmeldt i Dansk Industri

Fagforeningen og virksomheden aftalte at mødes til en forhandling om overenskomst, men to uger før mødet meldte virksomheden sig ind i Dansk Industri for i stedet at blive omfattet af branchens overenskomst.

Ingen forsikring, når huset er brændt

Problemet var dog, at en virksomhed ikke kan ”komme ind i varmen” i en arbejdsgiverforening, når først en fagforening har afgivet konfliktvarsel. I stedet må virksomheden enten selv forhandle en overenskomst eller blive udsat for en konflikt, der lovligt kan brede sig til virksomhedens samarbejdspartnere. Virksomheder kan altså ikke ”lurepasse” og først søge overenskomstdækning, når konflikten er brudt ud.

En betingelse for, at fagforeningen kan varsle konflikt, er dog, at der har været ”forgæves forhandling” mellem fagforeningen og virksomheden. Dette skal ikke tages bogstaveligt - hvis virksomheden nægter at forhandle eller slet ikke svarer på fagforeningens invitation, sidestilles det med forgæves forhandlinger.

Arbejdsretten dømte nøl

På denne baggrund fandt Arbejdsretten konkret, at der havde været forgæves forhandlinger på det tidspunkt fagforeningen afgav konfliktvarslet. Fagforeningen havde derfor haft ret til at indlede konflikt mod virksomheden og af samme grund, blev virksomhedens indmeldelse i Dansk Industri annulleret.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd
En virksomhed kan blive ramt af en lovlig konflikt, hvis en samhandelspartner bliver udsat for en konflikt. Det er derfor vigtigt, at virksomheder uden overenskomst reagerer hurtigt, hvis en fagforening rejser krav om forhandling af overenskomst. Hvis man som virksomhed nægter at svare eller venter for længe med at indmelde sig i en arbejdsgiverforening for at opnå overenskomst, kan man blive ramt af konflikt.
Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse i sag nr. AR2015.0285.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 29-11-2016 OPDATERET: 28-09-2017