På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I orden at varsle ny overenskomst for firefightere på grund af nye opgaver

OVERENSKOMST. En faglig voldgift har afgjort, at en virksomhed havde ret til at varsle, at en gruppe medarbejdere skulle overgå til Vagtoverenskomsten fra Ejendomsfunktionæroverenskomsten, fordi deres arbejdsopgaver havde ændret sig.

Brandberedskab og ejendomsfunktionærer

I forbindelse med et byggeprojekt kunne det ikke lade sig gøre at installere sprinkleranlæg alle steder. Virksomheden fik derfor dispensation fra brandmyndighederne mod, at der var et brandberedskab tilstede i bygningerne i alle døgnets timer.

Arbejdet kunne imidlertid ikke fylde en hel arbejdsdag. Derfor aftalte virksomheden med ejendomsfunktionærernes fagforening, at medarbejderne, der skulle udgøre brandberedskabet, resten af tiden skulle udføre ejendomsfunktionæropgaver.

I 2007 udarbejdede DI på virksomhedens vegne sammen med ejendomsfunktionærernes fagforening et protokollat til Ejendomsfunktionæroverenskomsten, der gjaldt for firefightere, som medarbejderne blev kaldt. De var ikke uddannede brandmænd, men der var krav om, at de blandt andet skulle have et røgdykkerkursus og et udvidet førstehjælpskursus.

Varsel om ny overenskomst

Fra januar 2016 blev kontrakten ændret, så omfanget af firefighterenes ejendomsfunktionæropgaver blev væsentligt reduceret. Og da virksomheden ønskede at samle vagtpersonale og firefightere i ét beredskab, hvor alle skulle udføre vagtopgaver såvel som brandberedskabsopgaver, blev firefighterne den 23. marts 2016 varslet, at de med virkning fra den 1. august 2016 ville overgå til Vagtoverenskomsten.

Voldgiftssagen handlede om, hvorvidt firefighterne var omfattet af Ejendomsfunktionæroverenskomsten eller Vagtoverenskomsten efter den 1. august 2016.

Firefighternes fagforening mente, at det var Ejendomsfunktionæroverenskomsten, der gjaldt, og at firefighterne skulle have efterbetalt den højere løn, som fulgte med denne overenskomsten.

Virksomheden holdt på, at det var Vagtoverenskomsten og afviste kravet.

Driftsmæssigt behov

Virksomheden fortalte, at det var på grund af et driftsmæssigt behov, at firefighterne indgik som en del af et samlet vagt- og brandberedskab. Der var indtrådt væsentlige ændringer i deres arbejdsopgaver, og derfor havde virksomheden ret til at varsle overgang til en ny overenskomst.

Forbundet hævdede derimod, at virksomheden slet ikke kunne varsle ny overenskomst. Det særprotokollatet i i Ejendomsfunktionæroverenskomsten gjaldt for en specifik gruppe på en særlig arbejdsplads med krav til uddannelse som følge af den dispensation, som virksomheden havde fået fra brandmyndighederne. Arbejdsopgaverne havde ikke ændret sig i sådan et omfang, at det kunne berettige et varsel til en anden overenskomst.

Varsling var berettiget

Dommeren var enig med virksomheden i, at det var i orden at varsle medarbejderne over på Vagtoverenskomsten, da ejendomsfunktionerne efterhånden var forsvundet, og firefighteropgaver naturligt hører under Vagtoverenskomsten.

En anden vagtvirksomhed havde desuden bekræftet under sagen, at det er helt normalt, at vagter omfattet af Vagtoverenskomsten udfører brandberedskabsopgaver.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen viser, at en gruppe medarbejderes opgaver kan ændre sig så meget over tid, at virksomheden er berettiget til at varsle dem over på en anden overenskomst.

Afgørelsen viser også, at opgaver tit kan udføres under flere overenskomster, men det afgørende for overenskomstdækningen for medarbejdergruppen er hovedindholdet i jobbet.

Hvis I er i tvivl om, hvilken overenskomst som en eller flere medarbejdere skal være omfattet af, anbefaler vi, at I kontakter DI.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 28-08-2017 OPDATERET: 29-08-2017