På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fuldtidsansatte kunne varsles på deltid

DELTID. Fuldtidsansatte chauffører kunne godt sættes på deltid, selvom overenskomsten indeholdt en bestemmelse om, at antallet af fuldtidsbeskæftigede normalt ikke måtte reduceres, når man etablerede deltid. Det konkluderede opmanden i en faglig voldgift.

Løn, men ikke arbejde på fuld tid

En busvirksomhed på landsoverenskomsten for rutebilkørsel havde en række skolebuschauffører, der fik løn for 37 timer, selvom de reelt arbejdede i et lavere timeantal mellem 30 og 37 timer.

Ved overenskomstfornyelsen i 2014, blev overenskomstens tekst ændret, så det nu stod klart, at chauffører kunne ansættes med en ugentlig arbejdstid mellem 30 og 37.

Både løn og arbejdstid på deltid

Busvirksomheden besluttede derfor at ændre arbejdstiden fra fuldtid til deltid for 64 skolebuschauffører. Chaufførerne havde enten i forvejen ikke kørsel til fuld tid eller fik reduceret deres kørsel fra august 2014 på grund af skolereformen. De blev i stedet ansat på deres faktiske timetal.

Forbundet: Det er en fuldtidsoverenskomst

Forbundet mente ikke, at dette var muligt. Overenskomsten var ifølge dem en fuldtidsoverenskomst, og der kunne alene være 1-2 på deltid på hvert driftssted. Forbundet henviste til, at det fremgik af overenskomsten, at antallet af fuldtidsbeskæftigede normalt ikke måtte reduceres i forbindelse med etablering af deltidsarbejde.

Deltid var muligt, hvis det var driftsmæssigt nødvendigt

Opmanden (dommeren) gav ikke forbundet medhold og konkluderede, at chaufførerne kunne varsles på deltid, hvis det var driftsmæssigt nødvendigt. I sin afgørelse lagde opmanden vægt på, at overenskomsten på den ene side var en fuldtidsoverenskomst uden udbredt tradition for deltidsansættelse, mens overenskomsten på den anden side indeholdt hjemmel til etablering af deltidsarbejde.

Overenskomstens bestemmelse om, at antallet af fuldtidsbeskæftigede normalt ikke må reduceres i forbindelse med etablering af deltidsarbejde, måtte på denne baggrund forstås sådan, at virksomhederne alene kunne varsle chauffører ned i tid, når etableringen af deltidsarbejde var driftsmæssigt nødvendigt.

Det betød også, at virksomhederne så vidt muligt skulle undgå at varsle chauffører fra fuldtid til deltid, ligesom virksomhederne efterfølgende skulle tilbyde de deltidsansatte at overgå til fuldtid, hvis det var muligt.

DI førte sagen for medlemmet.

DI's råd

Sagen viser, at hensynet til at arbejdstiden er effektiv, i den konkrete sag vejede tungere end deltidsbestemmelsens formulering om, at antallet af fuldtidsbeskæftigede ikke måtte reduceres i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Også selvom der ikke var en udbredt tradition for brug af deltidsarbejde på den pågældende overenskomst.

Hvis I overvejer at etablere deltidsarbejde, skal I være opmærksomme på, at en ensidig ændring fra fuldtid til deltid vil udgøre en væsentlig vilkårsændring, der skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen ikke ønsker at acceptere ændringen, kan medarbejderen betragte sig selv som opsagt. I givet fald kan medarbejderen også få prøvet, om en opsigelse var saglig.

Vær opmærksom på, at visse overenskomstområder indeholder begrænsninger i forhold til anvendelsen af deltidsarbejde, som det var tilfældet i den omtalte sag. 

Vi anbefaler, at I kontakter DI for rådgivning, hvis I har spørgsmål i forbindelse med etablering af deltid, særligt hvis den gældende overenskomst indeholder særlige bestemmelser om deltid. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 30-03-2016 OPDATERET: 06-03-2017